Tim Szýunyň garşydaşy üýtgedi: WBO-nyň dünýä çempiony Sebastýan Fundora bilen söweşer

  • 21.03.2024 06:22
  • 10052
Tim Szýunyň garşydaşy üýtgedi: WBO-nyň dünýä çempiony Sebastýan Fundora bilen söweşer

Bütindünýä boks guramasynyň (WBO) wersiýasyna görä birinji orta agramda dünýä çempiony awstraliýaly Tim Szýu Bütindünýä boks geňeşiniň (WBC) erkin tituly üçin amerikaly Sebastýan Fundora bilen söweşer. Bu barada No Limit Boxing promouter kompaniýasynyň X sosial ulgamyndaky sahypasyna salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär.

Söweş 30-njy martda Las-Wegasda geçiriler. Awstraliýalynyň garşydaşy amerikaly Kit Turman bolmalydy, ýöne HBS-iň maglumatlaryna görä, ol biseps şikesi sebäpli söweşden çekildi.
Szýu 29 ýaşynda, ol öňki absolýut dünýä çempiony Konstantin Szýunyň ogludyr. Tim Szýu professional ringde 24 söweşde 24 ýeňiş gazandy. Bu onuň üçin WBO titulynyň ikinji goragy bolar. Birinjisinde ol amerikaly Braýan Mendozadan üstün çykdy. 26 ýaşly Fundoranyň hasabynda 20 ýeňiş, bir ýeňliş we bir deňme-deňlik bar.  


10.06.2024 20:54
8636

Menni Pakýao 2021-nji ýyldan bäri ilkinji gezek ringe çykar

Sekiz agram derejesinde boks boýunça öňki dünýä çempiony 45 ýaşly Menni Pakýao Rizin guramasynyň çempiony Tihiro Sudzukä garşy görkezme tutluşygyny geçirer, şondan soň WBC guşagy üçin titul söweşini geçirmegi göz...

09.06.2024 15:08
22861

Maýk Taýson bilen Jeýk Poluň arasyndaky söweşiň täze senesi belli boldy

Boks boýunça öňki absolýut dünýä çempiony Maýk Taýson bilen bloger Jeýk Poluň arasyndaky söweş 15-nji noýabra süýşürildi. Bu barada Most Valuable Promotions-yň X sosial ulgamyndaky sahypasynda habar berilýär. Boks...

03.06.2024 15:47
18322

Aşgazan ýarasy Maýk Taýsony Jeýk Pol bilen boljak söweşi yza süýşürmäge mejbur etdi

Meşhur boksçy Maýk Taýson bilen bloger Jeýk Polyň arasynda 20-nji iýulda Tehasda geçmeli söweş yza süýşürildi. Muňa 57 ýaşly Taýsonyň aşgazan ýarasynyň bardygy, şoňa görä lukmanlaryň maslahaty bilen türgenleşiklerini...

02.06.2024 23:39
8237

Tim Szýu amerikaly Wýorjil Ortise garşy titul söweşini geçirmekden ýüz öwürdi

Awstraliýaly boksçy Tim Szýu amerikaly Wýorjil Ortis bilen titul söweşini geçirmekden ýüz öwürdi. Bu barada Boxing Scene habar berýär. Bütindünýä boks assosiasiýasynyň (WBA) dünýä çempiony ady ugrundaky söweş 3...