Tähranda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan sergi gurnaldy

  • 20.03.2024 13:16
  • 3282
Tähranda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan sergi gurnaldy

16-nji martda Türkmenistanyň ilçihanasy Tähranda Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (YHG) Medeniýet instituty bilen bilelikde Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan medeni çäre gurady diýip, Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Çärä Eýranyň Daşary işler ministrliginiň, Medeniýet we yslam ugry ministrliginiň wekilleri, Medeni artefaktlaryň we ýadygärlikleriň Eýran assosiasiýasynyň wise-prezidenti Alireza Habibi, «АVА» halkara diplomatiýa žurnalynyň Tähran bölüminiň ýolbaşçysy, Eýranda Türkmen medeni merkeziniň ýolbaşçysy Ali Rahbar, ylmy intelligensiýanyň görnükli wekilleri gatnaşdylar.


şu gün 18:12
861

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň diplomatlary 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň daşary işler ministrleri 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar. Bu barada Özbegistanyň daşary syýasat edarasynda habar berildi. “15-nji aprelde Daşkentde “Merkezi Aziýa – Aýlagdaky...

şu gün 14:52
2689

Aşgabatda DÝHG-niň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň maslahatynyň mejlisi geçiriler

Şu ýylyň 15 — 19-njy apreli aralygynda Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň 38-nji mejlisi...

şu gün 14:37
2413

Türkmenistan ekologiýa ulgamynda birnäçe täze başlangyçlary işläp düzdi

12-nji aprelde geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredow Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ekologiýa ulgamyndaky gatnaşyklaryny ösdürmek üçin amala aşyrylýan...

şu gün 09:31
1984

Türkmenistan maý aýynda Buharestde geçiriljek TIBCO — 2024 halkara sergisine gatnaşar

Türkmenistan 16 — 19-njy maý aralygynda Rumyniýanyň Buharest şäherinde geçiriljek “TIBCO — 2024” halkara sergisine gatnaşar. Bu barada wise-premýer B.Atdaýew 12-nji aprelde Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi...