Geçen hepdede türkmen biržasyndaky söwdalarda geleşikleriň jemi bahasy 44 million 563 müň dollardan gowrak boldy

  • 20.02.2024 08:35
  • 5160
Geçen hepdede türkmen biržasyndaky söwdalarda geleşikleriň jemi bahasy 44 million 563 müň dollardan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 21-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Gazagystanyň, Özbegistanyň, Owganystanyň telekeçileri «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen polipropileni, gidrousulda arassalanan dizel ýangyjyny we uçar kerosinini, suwuklandyrylan gazy, binýatlyk ýagy satyn aldylar.
Mundan başga-da, daşary ýurt puluna BAE-niň, Türkiýäniň, Gyrgyzystanyň telekeçilerine aşgarlanmadyk mata, nah ýüplük, nah ýüplügiň galyndylary ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 44 million 563 müň dollaryndan gowrak boldy.
Ýurdumyzyň işewürleri içerki bazar üçin «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen nebit ýol bitumyny we polipropileni, «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen tehniki kükürt kislotasyny, float aýnasyny, el halylaryny satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy 220 million 162 müň manatdan gowrak boldy.


şu gün 00:37
706

Serdar Berdimuhamedow Germaniýanyň täze bellenilen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

24-nji iýulda Prezident Serdar Berdimuhamedow Germaniýanyň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Bernd Haýnsy kabul etdi. Ol döwlet Baştutanyna ynanç hatyny gowşurdy. Bellenilişi...

düýn 23:59
1512

Hytaýyň üsti bilen Gruziýadan Türkmenabada ýene-de bir ýük awiagatnawy ýola goýuldy

2024-nji ýylyň iýulyndan Georgian Airways gruzin awiakompaniýasy Tbilisi (Gruziýa) – Meýlan (Hytaý) – Türkmenabat (Türkmenistan) – Tbilisi (Gruziýa) ugry boýunça ýük gatnawlaryny amala aşyryp başlady. Bu barada...

düýn 16:12
4092

Mejlisiň Başlygy ÝUNISEF-iň Türkmenistanda täze bellenen ýolbaşçysy bilen duşuşdy

23-nji iýulda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) wekilhanasynyň Türkmenistanda täze bellenen ýolbaşçysy hanym Jalpa Ratna bilen duşuşdy. Milli...

düýn 15:28
2815

Diplomatlar «Merkezi Aziýa+Ýaponiýa» Sammitine taýýarlyk meselelerini maslahatlaşdylar

23-nji iýulda Ýaponiýanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Ýaponiýanyň daşary işler ministri Ýoko Kamikawa Tokio şäherinde akkreditirlenen Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň...