Lens Reddik adyndaky baýragyň ilkinji eýesi Kianu Riwz bolar

  • 30.01.2024 10:06
  • 4844
Lens Reddik adyndaky baýragyň ilkinji eýesi Kianu Riwz bolar

Kianu Riwz Lens Reddik adyndaky “Miras” baýragynyň ilkinji laureaty bolar. Bu baýrak “Saturn” baýragynyň gowşurylyş dabarasynda berler. Bu barada Ylmy fantastikanyň, fenteziniň we elhençlik filmleriniň akademiýasy yglan etdi diýip, daily.afisha.ru habar berýär.

“Bu baýrak ýerine ýetirijiniň diňe bir zehinini däl, eýsem onuň häsiýetini hem alamatlandyrýar we belleýär” – diýip, akademiýanyň prezidenti Robert Olgin we “Saturnyň” prodýuserleri Bredli we Kewin Markus aýdýar. Olar Riwzi “Golliwudyň ikonasy” hem​ “kiçigöwünliligiň we minnetdarlygyň aýdyň mysaly” diýip atlandyrdylar hem-de onuň​ öz muşdaklarynyň we kinematografçylaryň goldawyny hiç haçan ünssüz goýmandygyny bellediler.

Baýrak 2023-nji ýylyň mart aýynda 60 ýaşynda aradan çykan aktýor Lens Reddigiň hatyrasyna döredildi. Riwz onuň bilen bilelikde “Jon Uigiň” dört bölüminde oýnady. Şeýle-de, Reddik “The Wire”, “Fringe” filmleri,​ Horizon we Quantum Break oýunlary bilen hem tanalýar. Resmi wersiýa görä, onuň ölüminiň sebäbi ýürek keseli boldy.

şu gün 09:01
4443

Iwan Aýwazowskiniň “Aýly gije” atly kartinasy 1 million dollara satyldy

Meşhur suratkeş Iwan Aýwazowskiniň 1878-nji ýylda çeken “Aýly gije” kartinasy Moskwadaky auksionda 92 million rus rubluna (takmynan, 1 million dollar) satyldy. Bu barada “Auksion Holding”-iň metbugat gullugyna...

11.02.2024 18:26
2907

Gucci brendiniň ýyllyk satuwy 6% azaldy, Yves Saint Laurent - 4%

Gucci, Balenciaga we Yves Saint Laurent ýaly moda brendlerini öz içine alýan Kering kompaniýasynyň girdejisi 2023-nji ýylda 4% azalyp, 19,6 mlrd ýewro boldy. Arassa girdeji 17% azalyp, 3 mlrd ýewro barabar boldy...

05.02.2024 01:13
3747

“Vogue” 2024-nji ýylda egin-eşiklerde iň trend reňkleri atlandyrdy

“Vogue” žurnalynyň hünärmenleri 2024-nji ýylda egin-eşiklerde iň trend reňkleri aýtdylar. Bu barada neşiriň resmi saýtynda habar berilýär diýip, gazeta.ru belleýär. Olaryň pikiriçe, gök, gyzyl we mämişi egin-eşikler...

02.02.2024 19:12
10267

Dünýäde iň meşhur moda brendi saýlandy

Lyst onlaýn platformasy dünýäniň iň meşhur moda brendleriniň sanawyny hödürledi. Sanaw resmi saýtda ýerleşdirildi diýip, gazeta.ru habar berýär. Birinji orny Italiýanyň Prada brendi eýeledi. Soňky çärýekde Moda...