Türkmenistanyň zenanlar ýygyndysy futzal boýunça CAFA-2024 ýaryşyna gatnaşar

  • 29.01.2024 20:58
  • 11014
Türkmenistanyň zenanlar ýygyndysy futzal boýunça CAFA-2024 ýaryşyna gatnaşar

Türkmenistanyň milli ýygyndysy 2-12-nji fewral aralygynda Duşenbe şäherinde geçiriljek Merkezi Aziýa Futbol Assosiasiýasynyň (CAFA) Zenanlaryň Futbol çempionatyna gatnaşar. Bu barada Halkara habarlar merkezi habar berýär.

CAFA-nyň metbugat gullugynyň habaryna görä, kubok ugrunda Gyrgyz Respublikasynyň, Eýranyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň milli ýygyndy toparlary bäsleşer. Ýaryşyň ýeňijisi gazanylan iň köp utuklary boýunça kesgitlener.
Bu CAFA-nyň Zenanlaryň futzal çempionatynyň taryhdaky üçünji çempionaty bolar. Onuň birinjisi 2022-nji ýylda Duşenbe şäherinde, ikinjisi 2023-nji ýylda Daşkentde geçirildi. Eýranyň futzalçylary iki ýaryşda-da ýeňiş gazandylar.


düýn 15:00
21419

“Men size bil baglaýaryn!” Arsen Wenger Türkmenistany futbol üstünliklerine ruhlandyrdy

Londonyň “Arsenalynyň” öňki halypasy Arsen Wenger Türkmenistandaky futbol janköýerlerine we söýüjilerine ýüzlendi. Meşhur fransiýaly hünärmen ýurduň beýik futbol ýurduna öwrülmegini arzuw etdi. “Türkmenistandan...

düýn 08:56
7228

Türkmen dzýudoçylary Warsaw European Open 2024 ýaryşynda altyn we kümüş medal gazandylar

Türkmen dzýudoçylary Maýsa Pardaýewa we Serdar Rahymow 24-25-nji fewralda Warşawada geçirilen “Warsaw European Open 2024” ýaryşynda, degişlilikde, altyn we kümüş medal gazandylar. Bu barada “Türkmenistan: Altyn...

26.02.2024 14:13
9983

"Liwerpul" "Çelsini" ýeňip, onunjy gezek Liganyň Kubogyny eýeledi

Angliýanyň ligasynyň Kubogynyň finalynda «Liwerpul» Londonyň «Çelsi» toparyny ýeňdi. Duşuşyk Londondaky «Uembli» stadionynda geçirildi. Duşuşygyň esasy wagtynda ýeňijini kesgitlemek başartmady. «Liwerpul» goşmaça...

26.02.2024 13:40
15196

«Arkadag» FK Gyrgyzystanyň çempionyndan üstün çykdy

"Arkadag" futbol kluby BAE-de dowam edýän okuw türgenleşikleriniň barşynda ýoldaşlyk duşuşygynda Gyrgyzystanyň çempiony "Abdyş-Atadan" 2:1 hasabynda üstün çykdy. Täze möwsüme taýýarlygyň çäklerinde Türkmenistanyň...