Özbegistanyň we Moldowanyň awiakompaniýalary Türkmenabat Halkara howa menziline täjirçilik gonuşyny amala aşyrdy

  • 25.01.2024 16:19
  • 17883
Özbegistanyň we Moldowanyň awiakompaniýalary Türkmenabat Halkara howa menziline täjirçilik gonuşyny amala aşyrdy

Ýakynda ýene-de 2 sany daşary ýurt awiakompaniýasy Türkmenabat Halkara howa menziline täjirçilik gonuşyny amala aşyrdylar. Bu barada howa menziliniň Metbugat gullugy habar berýär.

Özbegistanyň «MY Freighter» LLC awiakompaniýasynyň «Boeing 747-200» uçary we Moldowa Respublikasynyň «Terra Avia» awiakompaniýasynyň «Boeing 747-400» uçary Türkmenabat halkara howa menziline täjirçilik gonuşyny amala aşyrdylar.
Öň, TmCars Türkmenabadyň Halkara howa menziline Türkiýäniň “MNG Airlines” we Gruziýanyň “GEO SKY” awiakompaniýalary tarapyndan hem dowamly tehniki gonuşlaryň ýerine ýetirilýändigi barada ýazypdy.
Howa menziliniň hünärmenleri ýene-de birnäçe daşary ýurt awiakompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk etmek boýunça gepleşikleri alyp barýarlar. 


şu gün 07:44
24

Türkmenistanda BMG bilen hususy pudagyň hyzmatdaşlyk meýdançasy işe girizildi

BMG-niň Aşgabat şäherindäki binasynda, telekeçiligiň we esasy gyzyklanýan taraplaryň milli ösüş maksatlary, 2030-njy ýyla çenli döwür üçin gün tertibi we Durnukly ösüş maksatlary babatynda ileri tutulýan ugurlary...

27.02.2024 19:36
3714

Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşky gurşawy goramak ministrleriniň ýokary derejeli duşuşygy geçiriler

26-njy fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowa ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy, ilçi J.MakGregor bilen duşuşdy. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, gepleşikleriň...

27.02.2024 19:32
6348

Lapis Lazuli ulag geçelgesiniň wekilleri Aşgabatda duşuşyk geçirerler

26-njy fewralda Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Aşgabatda geçiren duşuşyklarynyň barşynda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesini ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy. Hususan...

27.02.2024 10:02
4707

24-nji maýda Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň duşuşygy geçiriler

27-nji fewralda Minskide GDA agza döwletleriň hemişelik ygtyýarly wekilleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler. Mejlisiň gün tertibinde GDA-nyň Döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň, Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň...