Özbegistanyň “Pahtakor” futbol kluby satuwa çykaryldy

  • 18.01.2024 17:16
  • 11623
Özbegistanyň “Pahtakor” futbol kluby satuwa çykaryldy

Daşkendiň “Pahtakor” futbol kluby satuwa çykaryldy. Bu barada Özbegistanyň Döwlet emläklerini dolandyryş agentligine salgylanyp, championat.com habar berýär. Belläp geçsek, häzirki wagtda klubuň paýnamalarynyň 100%-i döwlete degişlidir.

Kluby satyn almaga we ony ulanmaga bildirilýän talaplara, aýratynam, “Pahtakoryň” işini gorap saklamak we ösdürmek, topary halkara derejesine çykarmak, akademiýanyň işini gorap saklamak we ösdürmek, şeýle-de futbol klubunyň balansyndaky ähli sport desgalaryny, şol sanda futbol meýdançasyny diňe sport işi üçin ulanmak degişlidir.
“Pahtakor” Özbegistanyň iň güýçli klublarynyň biridir. Topar 15 gezek ýurduň çempiony boldy, 13 gezek Kubok gazandy.


şu gün 07:09
3021

Hytaýda daglaryň arasynda gerlen futbol meýdançasy döredildi

Çžeszýan welaýatynda Ýunkan şäherindäki daglaryň arasynda gerlen futbol meýdançasy döredildi. Bu ýer syýahatçylaryň arasynda hem, ýerli ýaşaýjylaryň arasynda hem uly meşhurlyga eýedir. Bu ekstremal attraksionyň...

27.02.2024 15:00
23170

“Men size bil baglaýaryn!” Arsen Wenger Türkmenistany futbol üstünliklerine ruhlandyrdy

Londonyň “Arsenalynyň” öňki halypasy Arsen Wenger Türkmenistandaky futbol janköýerlerine we söýüjilerine ýüzlendi. Meşhur fransiýaly hünärmen ýurduň beýik futbol ýurduna öwrülmegini arzuw etdi. “Türkmenistandan...

26.02.2024 14:13
10151

"Liwerpul" "Çelsini" ýeňip, onunjy gezek Liganyň Kubogyny eýeledi

Angliýanyň ligasynyň Kubogynyň finalynda «Liwerpul» Londonyň «Çelsi» toparyny ýeňdi. Duşuşyk Londondaky «Uembli» stadionynda geçirildi. Duşuşygyň esasy wagtynda ýeňijini kesgitlemek başartmady. «Liwerpul» goşmaça...

26.02.2024 13:40
15635

«Arkadag» FK Gyrgyzystanyň çempionyndan üstün çykdy

"Arkadag" futbol kluby BAE-de dowam edýän okuw türgenleşikleriniň barşynda ýoldaşlyk duşuşygynda Gyrgyzystanyň çempiony "Abdyş-Atadan" 2:1 hasabynda üstün çykdy. Täze möwsüme taýýarlygyň çäklerinde Türkmenistanyň...