Yslam ýetginjekler oýunlary 2025-nji ýylda Tatarystanda geçiriler

  • 14.01.2024 22:18
  • 6534
Yslam ýetginjekler oýunlary 2025-nji ýylda Tatarystanda geçiriler

14-16 ýaşly türgenleriň arasynda Yslam ýetginjekler oýunlary 2025-nji ýylda Kazanda geçiriler. Bu barada Tatarystanyň sport ministri Wladimir Leonowyň beýanyna salgylanyp, TASS habar berýär.

“Tatarystan Respublikasynyň Olimpiýa geňeşi bilen bilelikde “Yslam ýetginjekler oýunlary” atly täze halkara multisport taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça işler alnyp barylýar, oňa gatnaşyjylar yslam dünýäsiniň ýurtlaryndan 14-16 ýaşly ýaş türgenler bolar” – diýip, Tatarystanyň sport ministrliginiň başlygy edaranyň giňişleýin mejlisinde habar berdi.

Leonowyň aýtmagyna görä, bu taslama “Russiýa – yslam dünýäsi: KazanForum” halkara ykdysady forumyna gatnaşyjylar tarapyndan tassyklandy we Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sekretariaty tarapyndan goldanyldy.


23.02.2024 17:45
14083

Özbegistan 2026-njy ýylda Geljegiň oýunlaryny geçirmäge taýýar

Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew öz ýurdunyň 2026-njy ýylda Geljegiň oýunlaryny geçirmäge taýýardygyny aýtdy. Bu barada sportmk.ru habar berýär. “Men sportuň bu görnüşine üstünlik arzuw edýärin. Russiýadan...

22.02.2024 08:29
16345

«Arkadag» FK «Zenit» FK bilen deňme-deň oýnady

21-nji fewralda Türkmenistanyň çempiony "Arkadag" futbol kluby bilen Russiýanyň premýer-ligasynyň çempiony "Zenitiň" arasynda ýoldaşlyk duşuşygy geçirildi. Abu-Dabide (BAE) okuw-türgenleşikleriniň çäklerinde geçen...

20.02.2024 14:51
19306

«Arkadag» FK ýoldaşlyk duşuşygynda Russiýanyň «Pari NN» klubuny ýeňdi

18-nji fewralda Türkmenistanyň çempiony “Arkadag” futbol topary Russiýanyň Nižniý Nowgorod şäheriniň “Pari NN” toparyny 1:2 hasabynda ýeňdi. Ýoldaşlyk duşuşygy Birleşen Arap Emirlikleriniň paýtagty Abu-Dabide geçirildi...

14.02.2024 22:42
16398

Türkmenistanyň çempiony Russiýanyň Premýer-ligasynyň kluby bilen duşuşar

Türkmenistanyň çempiony «Arkadag» futbol kluby BAE-de okuw-türgenleşik ýygnanyşygynyň çäginde Russiýanyň «Pari NN» topary bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirer. Bu barada rus toparynyň metbugat gullugy habar berdi...