ABŞ-nyň Senaty ABŞ-nyň Türkmenistandaky täze ilçisiniň dalaşgärlerine sereder

  • 13.01.2024 07:16
  • 8891
ABŞ-nyň Senaty ABŞ-nyň Türkmenistandaky täze ilçisiniň dalaşgärlerine sereder

ABŞ-nyň Senaty ABŞ-nyň Prezident administrasiýasynda dürli wezipelere bellenjek dalaşgärlere seredýär. 11-nji ýanwarda geçirilen brifingde sanalan dalaşgärleriň arasynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine hödürlenen Geňeşçi-ilçi synpyndaky diplomatik gullugynyň işgäri Elizabet Rud bar.

Rud 2022-nji ýylyň awgust aýynda ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçisi wezipesine dalaşgär hökmünde bellendi, şonda ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden öz administrasiýasyna ýolbaşçylyk etmek üçin birnäçe adamy bellemek niýetini yglan etdi diýip, ORIENT habar berýär.
Amerikan ilçileri Ak tamyň administrasiýasy tarapyndan bellenilýär we dalaşgärlerini ABŞ-nyň Senaty tassyklaýar.
Elizabet Rud häzirki wagtda ABŞ-nyň Russiýadaky işleri wagtlaýyn ynanylan wekilidir. Ondan öň ol, ABŞ-nyň Harby kollejinde fakultet geňeşçisi, ABŞ-nyň Gruziýanyň Tbilisi şäherindäki diplomatik wekilhanasynyň ýolbaşçysynyň orunbasary wezipesinde, köplenç işleriň wagtlaýyn ynanylan wekili hökmünde işledi.
Şeýle hem, ABŞ-nyň Owganystanyň paýtagty Kabuldaky ilçihanasynda Syýasy meseleler boýunça geňeşçi bolup işledi, Ýewropa we Ýewraziýa Býurosyndaky Kawkaz we sebit konfliktleri bölümine ýolbaşçylyk etdi, Pakistanyň Peşawar şäherindäki ABŞ-nyň Baş konsullygynyň Baş hünärmeni bolup zähmet çekdi, Döwlet departamentiniň Owganystanyň günorta-gündogaryndaky welaýat Dikeldiş toparynyň wekili, Nagorno-Garabag, Abhaziýa, Günorta Osetiýa we Pridnestrowýedäki konfliktler boýunça ABŞ-nyň ýörite gepleşikleri geçirijisiniň orunbasary wezipesinde hem işledi.
Elizabet Rud Merilend uniwersitetinde okap magistr we sungat ugrunda bakalawr derejesini alýar we fransuz, rus, nemes, puştun, dari we gruzin dillerinde gürleýär.


24.02.2024 22:03
22244

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäherinden öýler berler

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäheriniň ýaşaýyş jaýlaryndan amatly öýler berler. “Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly...

24.02.2024 21:44
15038

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Gurbanguly Berdimuhamedow saparynyň dowamynda bu...

23.02.2024 23:44
6065

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisinde “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty...

23.02.2024 23:33
5750

26-njy martda Änewiň “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” hökmünde çäreler badalga alar

26-njy martda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Nowruz ýaýlasyndaky “Türkmeniň ak öýi” binasynda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi mynasybetli guraljak çärelere...