LG dury displeýli täze awtoulag hödürledi

  • 12.01.2024 15:18
  • 11243
LG dury displeýli täze awtoulag hödürledi

LG Las-Wegasdaky CES-de adaty bolmadyk önümi - Alpha-able atly täze konsept-karyny hödürledi. Auto.ru-nyň habaryna görä, kompaniýa geljekki dronlaryň interýerleriniň nähili bolmalydygy baradaky göz öňüne getirmesini hödürledi.

Döredijiler prototipi birnäçe dury çeýe displeýler bilen enjamlaşdyrdylar.
LG Alpha-able-iň has özbaşdak we ulanylyşynda köptaraply bolmagy meýilleşdirildi. Kompaniýa fiziki taýdan iş meýdançasyna, dynç alynýan ýa-da garbanylýan ýere, hatda tigirli kinoteatra öwürmek mümkinçiligi arkaly bu maksada ýetmek kararyna geldi. Ikinjisi, dürli tarapa aýlap bolýan dury çeýe displeýleri ulanmak arkaly aňsatlaşdyrylýar.
Alpha-able emeli aň elementli ses kömekçisi bilen enjamlaşdyrylandyr. Şeýle hem, awtoulag bortdaky ekranlarda köşeşdiriji owkalama we rahatlandyryjy görnüşleri üpjün eder.
LG-iň görkezen tehnologiýalaryny yzygiderli ulanmagyň geljegi barada entek habar berilmedi.
Wegasda Continental şereketi hem dury displeýini görkezdi, ýöne onuň göz öňüne getirmesinde Swarovski kristalyna esaslanýan ekran stasionar bolýar. “LG” -den başga-da, Sony hem konsepsiýa elektrik awtoulagyny hödürledi, ýöne bu kompaniýanyň meýilnamalary has giň göwrümli: bu kompaniýa 2025-nji ýylda Honda bilen bilelikde Afeela sedanynyň önümçiligini ýola goýmakçy bolýar.


13.10.2022 17:36
7870

Honda we LG Energy ABŞ-da bahasy 4,4 mlrd dollarlyk akkumulýator zawodyny gurar

Ýaponiýanyň Honda Motor ulag öndürijisi Günorta Koreýanyň LG Energy Solution kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda 4,4 mlrd dollara Amerikanyň Ogaýo ştatynda elektromobiller üçin akkumulýator öndürýän zawod gurar. Hondanyň...

26.10.2021 17:32
5794

IT kompaniýalarynyň iň täsin awtoulaglarynyň sanawy çap edildi

SpeedMe awtoulag portalynyň hünärmenleri iri IT kompaniýalary tarapyndan işlenip düzülen iň täsin awtoulaglaryň sanawyny çap etdiler. Bu barada discover24.ru habar berdi. Bu reýtinge Germaniýanyň “Siemens” kompaniýasynyň...

düýn 17:57
12784

Elektrikli awtoulaglar Mersedes-Benz-iň ynamyny ödemedi, kompaniýa içinden ýandyrylýan hereketlendirijili ulaglaryň hataryny giňeldýär

Mersedes-Benz elektrikli ulaglary baradaky meýilnamasyna düzediş girizip, satuwda 50 göterim paýy babatyndaky çaklamasyny bäş ýyl süýşürdi. 2030-njy ýyla çenli içinden otlanýan hereketlendirijili ulaglaryň öz ornuny...

23.02.2024 16:14
15954

Tesla iň gymmat awtoöndüriji adyny elinden gidirdi

Tesla amerikan kompaniýasy öňdebaryjylygy Mercedes-Benz kompaniýasyna geçirip, iň gymmat awtoöndüriji adyny ýitirdi. Report agentliginiň habar bermegine görä, bu Brand Finance halkara analitik agentliginiň hasabatyndan...