ABŞ-nyň Prezidenti Jozef Baýden Türkmenistanyň Prezidentine hat iberdi

  • 08.01.2024 12:45
  • 32480
ABŞ-nyň Prezidenti Jozef Baýden Türkmenistanyň Prezidentine hat iberdi

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Jozef Baýden maşgalasy bilen Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna hat iberdiler.

"Goý, bu baýramçylyk günleri bizi ynam, umyt we söýgi bilen birleşdirsin!
Size parahatçylyk arzuw edýärin" - diýlip hatda bellenilýär.

Täze ýyly bilen Türkmenistanyň Prezidentini şeýle hem Müsür Arap Respublikasynyň Prezidenti Abdel Fattah Al-Sisi, Gresiýa Respublikasynyň Prezidenti Katerina Sakellaropulu, Moldowa Respublikasynyň Prezidenti Maýýa Sandu gutladylar.


şu gün 07:40
2339

«Demirýollary» PJ iş tertibi boýunça halkara üstaşyr ýük gatnawlaryny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük gatnawlarynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän...

şu gün 06:42
942

Meksikanyň ilçisi Türkmenistanda diplomatik işine başlady

19-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hose Luis Martines Ernandesden...

düýn 22:35
3182

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze bellenen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

20-nji fewralda Hindistanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagat Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.  Diplomat döwlet Baştutanyna...

düýn 19:50
9209

“Öz şahyrymyz”. Özbegistan Türkmenistan bilen Magtymgulynyň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemäge taýýarlanýar

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemek barada karara gol çekdi. Resminama Respublikanyň Baştutanynyň resmi...