Täze Toyota Prius we Toyota Prius Prime ABŞ-da 2024-nji ýylyň iň gowy awtomobilleri boldy

  • 07.01.2024 16:38
  • 5498
Täze Toyota Prius we Toyota Prius Prime ABŞ-da 2024-nji ýylyň iň gowy awtomobilleri boldy

Bir aý mundan ozal Toyota Prius Ýaponiýada iň gowy awtomobil bolupdy, häzir bolsa täze Prius ABŞ-da 2024-nji ýylyň awtomobili adyna mynasyp boldy. Bu barada ixbt.com habar berýär.

ABŞ-da 2024-nji ýylyň North American Car, Truck, and Utility Vehicle of the Year (NACTOY) baýragyny diňe bir adaty Prius däl, eýsem onuň zarýadlanýan görnüşi Prius Prime hem aldy. Bu 2004-nji ýyldan bäri NACTOY titulynyň Toyota markasyna berilýän ilkinji ýagdaýydyr. Täze nesliň gibrid awtomobili bu at ugrundaky göreşde Honda Accord we Ioniq 6 awtomobillerinden öňe geçdi.


2024-nji ýylyň ýük awtoulagy (ABŞ-da ýük awtoulaglary diýlip, adatça, pikaplar atlandyrylýar) Ford Super Duty boldy – oňa çekiş mümkinçiligi, ýük göterijiligi, kuwwaty we dört hereketlendirijiden saýlamak mümkinçiligi üçin ýokary baha berildi. Bu Ford-yň häzirki kategoriýada yzygiderli dördünji titulydyr.
Ýeňijileriň arasynda elektromobil hem bar: ABŞ-da 2024-nji ýylyň krossoweri Kia EV9 boldy. 


şu gün 07:27
1557

Toyota Camry orta ululykdaky awtoulaglaryň arasynda öňdebaryjy bolmagynda galýar

Focus2Move-iň seljerijileri dünýäde iň meşhur 10 sany orta ululykdaky awtoulaglaryň sanawyny çap etdiler. Toyota Camry 2023-nji ýylda modeliniň satuwynyň 6,2 göterim ýa-da 628 816 birlige çenli kemelendigine garamazdan...

şu gün 07:12
1464

Dünýäniň awtoulag bazary 7,1% ösdi. Hytaý - satuwda öňdebaryjy

Focus2move-yň berýän maglumatlaryna görä, dünýädäki ýeňil awtoulag bazary 2023-nji ýylda 7,1% ösüşi görkezdi. Iň uly 15 ýurtdan 12-si iki sanly ösüş depginini hasaba aldy. Hytaý 25,1 million ulagy satmak bilen...

düýn 13:28
11129

​ Toyota Corolla eýýäm 25 ýyl bäri dünýäde ykjam awtoulag satuwynyň sanawynda öňdebaryjydyr

Toyota Corolla 25 ýyl bäri satuwlar boýunça öňdebaryjy bolup, ykjam awtoulag bazarynda esasy ornuny saklamagyny dowam etdirýär diýip, Focus2Move habar berýär. 2023-nji ýylda bu modeliň 1,1 million nusgasy satyldy...

27.02.2024 19:46
16344

2023-nji ýylda dünýäde awtomobil satuwynyň netijeleri: Toyota ýene-de lider

2023-nji ýylda iň köp satylan awtomobil brendleriniň reýtinginde henizem Toyota öňdebaryjy bolmagyny dowam edýär. Ol yzygider 14-nji ýyl birinji orny eýeleýär diýip, ixbt.com habar berýär. Reýtingde BYD 9-njy orna...