Messi ABŞ-da geçiriljek Amerikanyň kubogy – 2024 ýaryşyna gatnaşmagy maksat edinýär

  • 23.09.2023 09:44
  • 13136
Messi ABŞ-da geçiriljek Amerikanyň kubogy – 2024 ýaryşyna gatnaşmagy maksat edinýär

“Inter Maýaminiň” hüjümçisi Lionel Messi Argentinanyň milli ýygyndysy bilen 2024-nji ýylda geçiriljek Amerikanyň kubogyna gitmek isleýändigini aýtdy diýip, championat.com habar berýär.

“Men 2026-njy ýylda geçiriljek dünýä çempionatynda oýnajakdygymy bilemok, men bu barada öňem aýdypdym. Men ýaryşa heniz wagtyň köp bolandygy üçin bu barada pikirlenmeýärin, häzirlikçe Amerikanyň kubogy hakda pikir edýärin.

Maksat – ABŞ-da geçiriljek Amerikanyň kubogyna gatnaşmak. Muny etmek gowy bolardy, biz eýýäm ABŞ-da Amerikanyň kubogynda oýnadyk, bu diýseň gowy boldy. Finalda utulsak-da, ýaryş biziň göwnümizden turdy: stadionlar, atmosfera, gezelençler” – diýip, “Infobae” Messiniň sözlerini getirýär.
2024-nji ýylda Amerikanyň kubogy ABŞ-da geçiriler. Ýaryşyň açylyş dabarasy 20-nji iýuna meýilleşdirilýär. Final 14-nji iýulda bolar. Ýaryşa jemi 16 topar gatnaşar (on günorta amerikan we alty demirgazyk amerikan topary).
Häzirki möwsümde Messi ABŞ-da 12 oýna gatnaşyp, 11 gol girizdi we 5 netijeli geçirim etdi.


şu gün 15:09
1657

Şu gün UEFA-nyň Çempionlar ligasynyň nobatdaky tapgyry geçiriler

Şu gün, milli ýygyndylaryň oýunlary sebäpli ýüze çykan arakesmeden soň, futbol boýunça Çempionlar ligasynyň toparlaýyn tapgyrynyň oýunlary dowam etdiriler. Sişenbe güni, 28-nji noýabrda Çempionlar ligasynyň toparlaýyn...

düýn 19:21
8996

«Çelsiniň» öňki derwezebany Petr Çeh Britaniýanyň Saýlama hokkeý ligasynda ilkinji oýnuna çykdy

«Çelsiniň» we Çehiýanyň milli ýygyndysynyň öňki derwezebany Petr Çeh Britaniýanyň Saýlama hokkeý ligasynda (EIHL) «Belfast Jaýants» toparynyň düzüminde ilkinji oýnuna çykdy. Ol eýýäm indiki oýunda toparyň başlangyç...

düýn 14:37
16642

«Al-Nasryň» hüjümçisi Kriştianu Ronaldunyň hormatyna muzeý döredildi

«Al-Nasryň» hüjümçisi Kriştianu Ronaldunyň şanyna muzeý döredildi. Muzeý Er-Riýad şäherinde ýerleşýär. Serginiň özi oýunçynyň karýerasyndaky iň möhüm pursatlar barada gürrüň berýär. Portugaliýa futbolçy muzeýe...

düýn 07:48
7310

15 ýaşly Françesko Kamarda Italiýanyň çempionatynda oýnan iň ýaş futbolçy boldy

«Milanyň» italiýaly hüjümçisi Françesko Kamarda “Fiorentina” bilen Italiýanyň çempionatynyň iň ýokary ligasynda meýdança girdi we A Seriýada çykyş eden iň ýaş futbolçy boldy. Şol duşuşykda «Milan» «Fiorentinany» 1:0...