Mançini Saud Arabystanynyň milli ýygyndysynyň baş tälimçiligine bellenildi

  • 29.08.2023 17:07
  • 13143
Mançini Saud Arabystanynyň milli ýygyndysynyň baş tälimçiligine bellenildi

Italiýaly hünärmen Roberto Mançini Saud Arabystanynyň milli ýygyndysynyň baş tälimçisi boldy. Bu barada toparyň «X» (öňki Twitter) sosial ulgamyndaky hasabynda habar berildi.

Şertnamanyň şertlerine görä, Mançini Saud Arabystanynyň milli ýygyndysyna 2026-njy ýyla çenli ýolbaşçylyk eder. Bar bolan maglumatlara görä, italýan hünärmeniniň aýlygy ýylda 20 million ýewro bolar.

«Men Ýewropada taryh ýazdym. Indi Saud Arabystany bilen taryh ýazmagyň wagty geldi» diýip, 58 ýaşly tälimçi wezipä bellenmegi mynasybetli düşürilen wideosynda aýtdy.

13-nji awgustda Mançini 2018-nji ýyldan bäri ýolbaşçylyk edip gelen Italiýanyň milli ýygyndysynyň baş tälimçisi wezipesinden aýryldy. Şol bir wagtyň özünde, hünärmen özüniň gitmeginde Italiýanyň Futbol federasiýasynyň prezidenti Gabriele Grawinany günäkärledi. Mançiniň ýolbaşçylygynda topar 2020-nji ýylda Ýewropanyň çempiony boldy we iki gezek UEFA Milletler ligasynyň kümüş medalyny gazandy.
Klub derejesinde Mançini Italiýanyň «Lazio», «Fiorentina» we «Inter» toparlaryny, şeýle hem Angliýanyň «Mançester Siti», Stambul şäheriniň «Galatasaraý» we Sankt-Peterburgyň «Zenit» toparlaryny türgenleşdirdi.


şu gün 00:20
1055

Adidas Saud Arabystanyndaky EWC kibersport festiwalynyň hyzmatdaşy boldy

Adidas 2024-nji ýylyň 4-nji iýulyndan 25-nji awgusty aralygynda Saud Arabystanynda geçiriljek Esports World Cup kibersport festiwalynyň resmi hyzmatdaşy boldy. Hyzmatdaşlygyň çäklerinde nemes kompaniýasy ýaryşa...

şu gün 00:13
1973

Futbol boýunça Afrika milletleriniň kubogy yza süýşürildi

Afrika milletleriniň kubogy – 2025-iň soňky tapgyry 2025-nji ýylyň 21-nji dekabryndan 2026-njy ýylyň 18-nji ýanwary aralygynda Marokkoda geçiriler. Bu barada Afrikanyň Futbol Konfederasiýasynyň (CAF) resmi saýtyna...

düýn 17:48
6461

“Ýewroda” 16 ýaşly Ýamal 23:00-dan giç oýnasa, Ispaniýa jerime salnyp bilner

Ýewro-2024-de çykyş edýän Ispaniýanyň milli ýygyndysyna kämillik ýaşyna ýetmedikleriň zähmeti baradaky Germaniýanyň kanunlarynyň bozulandygy üçin jerime salnyp bilner. Munuň sebäbi ýaryşyň taryhynda iň ýaş oýunçy...

düýn 08:58
10616

Ýewro-2024: Ukraina ýeňdi, Polşa gaýtdy, Fransiýa – Niderlandlar gol geçirmedi

21-nji iýunda futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň ikinji duşuşyklary geçirildi: Ukraina Slowakiýa bilen, Polşa Awstriýa bilen, Fransiýa bolsa Niderlandlar bilen oýnady. E toparda Ukraina...