Mançini Saud Arabystanynyň milli ýygyndysynyň baş tälimçiligine bellenildi

  • 29.08.2023 17:07
  • 12918
Mançini Saud Arabystanynyň milli ýygyndysynyň baş tälimçiligine bellenildi

Italiýaly hünärmen Roberto Mançini Saud Arabystanynyň milli ýygyndysynyň baş tälimçisi boldy. Bu barada toparyň «X» (öňki Twitter) sosial ulgamyndaky hasabynda habar berildi.

Şertnamanyň şertlerine görä, Mançini Saud Arabystanynyň milli ýygyndysyna 2026-njy ýyla çenli ýolbaşçylyk eder. Bar bolan maglumatlara görä, italýan hünärmeniniň aýlygy ýylda 20 million ýewro bolar.

«Men Ýewropada taryh ýazdym. Indi Saud Arabystany bilen taryh ýazmagyň wagty geldi» diýip, 58 ýaşly tälimçi wezipä bellenmegi mynasybetli düşürilen wideosynda aýtdy.

13-nji awgustda Mançini 2018-nji ýyldan bäri ýolbaşçylyk edip gelen Italiýanyň milli ýygyndysynyň baş tälimçisi wezipesinden aýryldy. Şol bir wagtyň özünde, hünärmen özüniň gitmeginde Italiýanyň Futbol federasiýasynyň prezidenti Gabriele Grawinany günäkärledi. Mançiniň ýolbaşçylygynda topar 2020-nji ýylda Ýewropanyň çempiony boldy we iki gezek UEFA Milletler ligasynyň kümüş medalyny gazandy.
Klub derejesinde Mançini Italiýanyň «Lazio», «Fiorentina» we «Inter» toparlaryny, şeýle hem Angliýanyň «Mançester Siti», Stambul şäheriniň «Galatasaraý» we Sankt-Peterburgyň «Zenit» toparlaryny türgenleşdirdi.


düýn 12:21
6918

Keýn «Bawariýada» geçiren gollary boýunça Gerd Mýulleriň rekordyny täzeledi

Angliýanyň milli ýygyndysynyň kapitany Gari Keýn Germaniýanyň çempionatynyň bäşinji tapgyrynda «Bohuma» garşy geçirilen duşuşykda het-trik etdi. «Bawariýanyň» hüjümçisi Mýunheniň klubuna geçeli bäri Bundesliganyň...

düýn 12:03
4252

2024-nji ýylda UEFA-nyň Superkubogy ugrundaky duşuşyk Warşawada geçiriler

2024-nji ýylda UEFA-nyň Superkubogy ugrundaky oýun Warşawada Milli stadionda geçiriler. Bu barada Ýewropa Futbol Assosiasiýalarynyň Bileleşiginiň (UEFA) metbugat gullugy habar berdi. Duşuşyk 14-nji awgustda bolar...

27.09.2023 08:40
9976

«Zrinski» Konferensiýalar ligasynyň rekordyny goýdy

Konferensiýalar ligasynyň birinji tapgyryndaky oýunda Bosniýanyň «Zrinski» topary Niderlandlaryň «AZ» toparyny 4:3 hasabynda ýeňdi. Arakesmeden öň niderlandlylar 3:0 hasabynda üstün gelýärdiler. Ikinji ýarymda...

26.09.2023 22:20
14007

Robert Lewandowski «Barselonanyň» XXI asyrda rekordyny goýdy

«Barselonanyň» hüjümçisi Robert Lewandowski klub üçin oýnalan ilkinji 50 oýnunda 35 gol geçirdi. Bu şu asyrda kataloniýaly oýunçylaryň arasynda gazanylan rekord netije. Ikinji orunda 50 oýunda 33 gol geçiren kamerunly...