Madonna konsertinde Britni Spirsiň hem çykyş etmegini isleýär

  • 24.08.2023 13:21
  • 10702
Madonna konsertinde Britni Spirsiň hem çykyş etmegini isleýär

Madonna Britni Spirsiň dünýä boýunça ýubileý gezelenç konsertinde (turynda) sahnada özi bilen bilelikde çykyş etmegini isleýär.

Bellenilmegine görä, 65 ýaşly Madonna 41 ýaşly Britni Spirs bilen bilelikdäki «Me Against the Music» atly hit aýdymynyň 20 ýyllygyny bellemegi meýilleşdirýär.
Aýdymçylar köpden bäri dostlukly gatnaşykdadyrlar, hatda olar şol bir agent bilen hyzmatdaşlyk edýärler. 2022-nji ýylyň iýun aýynda Madonna Britni Spirsiň Sem Asgari bilen durmuş toýunda myhmanlaryň arasynda boldy. Onda aýdymçylar bilelikde «Vogue» aýdymyny aýtdylar.
2003-nji ýylyň awgust aýynda «MTV Video Music Awards» dabarasynda ýyldyzlar meşhurlyk gazanan bilelikdäki çykyşlaryny ýerine ýetirdiler. Spirs 2008-nji ýylyň noýabr aýynda Madonnanyň «Sticky & Sweet Tour» turynda hem sahnada çykyş etdi.

21.06.2024 11:26
6338

Giorgio Armani erkekler üçin ýaz-tomus 2025 kolleksiýasyny hödürledi

Modelýer Jorjo Armani erkekler üçin ýaz-tomus 2025 kolleksiýasy bilen tanyşdyryp, öz stiline laýyklykda rahatlygy we nepisligi hödürledi.  Kolleksiýa çal, mele, krem we bürünç reňkleriň ulanylmagy bilen, palma...

20.06.2024 13:38
11101

Rianna 20 ýyldan soň Şarliz Teronyň ornuny tutup, J'Adore Dior atyrynyň täze keşbine öwrüldi

Rianna 20 ýyldan gowrak wagt bäri brendiň ilçisi bolup gelýän Şarliz Teronyň ornuna J'Adore Dior-yň hoşboý ysynyň täze keşbine öwrüldi diýip, Buro247 habar berýär. Parfums Christian Dior-yň baş direktory Weronik...

15.06.2024 13:11
3934

Wan Duýsenden minimalizm: Zara Home täze mebel kolleksiýasyny hödürledi

Ispaniýanyň Zara Home kompaniýasy meşhur belgiýaly dizaýner we binagär Winsent Wan Duýsen bilen üçünji bilelikdäki kolleksiýasyny hödürledi. Bu barada Hypebeast habar berýär. Drop dizaýneriň tanalýan stilinde ýerine...

26.05.2024 20:34
6944

Italiýa Yzzat Gylyjowyň gözi bilen: suratkeşiň Italiýa bagyşlanan eserleriniň sergisi geçirilýär

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň halk suratkeşi Yzzat Gylyjowyň eserleriniň sergisi açyldy we türkmen suratkeşiniň Italiýa eden sapary wagtynda alan täsirleri barada gürrüň berildi. Bu barada...