Anri Fransiýanyň ýaşlar ýygyndysynyň tälimçisi boldy

  • 22.08.2023 16:26
  • 6170
Anri Fransiýanyň ýaşlar ýygyndysynyň tälimçisi boldy

Fransiýanyň Futbol federasiýasy (FFF) resmi web sahypasynda Týerri Anriniň ýurduň Olimpiýa we ýaşlar ýygyndysynyň (21 ýaşa çenli oýunçylar) baş tälimçisi wezipesine bellenendigini habar berdi.

Anriniň dalaşgärligi duşenbe güni FFF-niň Ýerine ýetiriji komiteti tarapyndan tassyklandy. 46 ýaşly hünärmen bilen baglaşylan şertnama 2025-nji ýyla çenli hereket edýär. Anriniň ýolbaşçylygynda Fransiýanyň ýaşlar ýygyndysy 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynda çykyş eder we ýaşlaryň arasynda Ýewro-2025-e gatnaşmak üçin göreşer.
Fransiýanyň ýaşlar ýygyndysynyň baş tälimçiligi wezipesinde Anri Silwen Ripollyň ornuna bellenildi. Anriniň kömekçisi «Anjeniň» öňki tälimçisi Žerald Batikl bolar.
Ondan öň Anri Belgiýanyň milli ýygyndysynda (2016-2018, 2021-2022) tälimçiniň kömekçi bolup işledi. Şeýle hem ol «Monako» we Kanadanyň «Monreal» toparlaryna ýolbaşçylyk etdi. Anri «Monakonyň» düzüminde Fransiýanyň çempiony, «Arsenalyň» düzüminde iki gezek Angliýanyň çempiony we «Barselona» bilen iki gezek Ispaniýanyň çempiony boldy. Futbolçy Fransiýanyň milli ýygyndysynyň düzüminde dünýänyň (1998) we Ýewropanyň (2000) çempiony boldy, şeýle hem dünýä çempionatynda (2006) kümüş medal gazandy.


şu gün 06:54
43

Gazagystanda Madridiň “Atletikosynyň” futbol akademiýasy peýda bolar

Gazagystanyň Baştutany Kasym-Žomart Tokaýew Madridiň “Atletiko” futbol klubunyň prezidenti Enrike Sereso Torres bilen duşuşdy. Olar ýurtda ispan klubunyň futbol akademiýasyny açmak meselesini maslahatlaşdylar diýip...

şu gün 06:48
122

Türkmenistanyň milli ýygyndysy dünýä çempionaty 2026-nyň saýlama tapgyryny tamamlady: netijeler

11-njy iýunda Dünýä çempionaty – 2026-nyň saýlama tapgyrynyň “E” toparçasynda çykyş edýän Türkmenistanyň hem-de Gonkongyň milli ýygyndylary jemleýji, altynjy tapgyryň çäginde duşuşdylar. Paýtagtymyzdaky “Aşgabat”...

düýn 13:35
8730

Ançelottiniň sözleri “nädogry kabul edildi”: “Real” Klublaýyn dünýä çempionatyna gatnaşar

Madridiň “Realy” öz saýtynda 2025-nji ýylda ABŞ-da 32 toparyň gatnaşmagynda geçiriljek Klublaýyn dünýä çempionatyna gatnaşýandygyny resmi taýdan tassyklady. Öň, “Il Giornale” neşiri toparyň baş tälimçisi Karlo...

11.06.2024 15:16
12549

Ýewro-2024 taryhda tehnologiýa taýdan iň ösen çempionat bolar: çipli top, emeli aň we akylly bilezik

14-nji iýunda, anna güni 2024-nji ýylyň futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlar. Bu ýyl Germaniýanyň 10 şäherinde geçiriljek bu ýaryş taryhda tehnologiýa taýdan iň ösen ýaryş bolup biler. UEFA oýny çaltlaşdyrmak...