Anri Fransiýanyň ýaşlar ýygyndysynyň tälimçisi boldy

  • 22.08.2023 16:26
  • 6060
Anri Fransiýanyň ýaşlar ýygyndysynyň tälimçisi boldy

Fransiýanyň Futbol federasiýasy (FFF) resmi web sahypasynda Týerri Anriniň ýurduň Olimpiýa we ýaşlar ýygyndysynyň (21 ýaşa çenli oýunçylar) baş tälimçisi wezipesine bellenendigini habar berdi.

Anriniň dalaşgärligi duşenbe güni FFF-niň Ýerine ýetiriji komiteti tarapyndan tassyklandy. 46 ýaşly hünärmen bilen baglaşylan şertnama 2025-nji ýyla çenli hereket edýär. Anriniň ýolbaşçylygynda Fransiýanyň ýaşlar ýygyndysy 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynda çykyş eder we ýaşlaryň arasynda Ýewro-2025-e gatnaşmak üçin göreşer.
Fransiýanyň ýaşlar ýygyndysynyň baş tälimçiligi wezipesinde Anri Silwen Ripollyň ornuna bellenildi. Anriniň kömekçisi «Anjeniň» öňki tälimçisi Žerald Batikl bolar.
Ondan öň Anri Belgiýanyň milli ýygyndysynda (2016-2018, 2021-2022) tälimçiniň kömekçi bolup işledi. Şeýle hem ol «Monako» we Kanadanyň «Monreal» toparlaryna ýolbaşçylyk etdi. Anri «Monakonyň» düzüminde Fransiýanyň çempiony, «Arsenalyň» düzüminde iki gezek Angliýanyň çempiony we «Barselona» bilen iki gezek Ispaniýanyň çempiony boldy. Futbolçy Fransiýanyň milli ýygyndysynyň düzüminde dünýänyň (1998) we Ýewropanyň (2000) çempiony boldy, şeýle hem dünýä çempionatynda (2006) kümüş medal gazandy.


düýn 12:21
7116

Keýn «Bawariýada» geçiren gollary boýunça Gerd Mýulleriň rekordyny täzeledi

Angliýanyň milli ýygyndysynyň kapitany Gari Keýn Germaniýanyň çempionatynyň bäşinji tapgyrynda «Bohuma» garşy geçirilen duşuşykda het-trik etdi. «Bawariýanyň» hüjümçisi Mýunheniň klubuna geçeli bäri Bundesliganyň...

düýn 12:03
4360

2024-nji ýylda UEFA-nyň Superkubogy ugrundaky duşuşyk Warşawada geçiriler

2024-nji ýylda UEFA-nyň Superkubogy ugrundaky oýun Warşawada Milli stadionda geçiriler. Bu barada Ýewropa Futbol Assosiasiýalarynyň Bileleşiginiň (UEFA) metbugat gullugy habar berdi. Duşuşyk 14-nji awgustda bolar...

27.09.2023 08:40
9976

«Zrinski» Konferensiýalar ligasynyň rekordyny goýdy

Konferensiýalar ligasynyň birinji tapgyryndaky oýunda Bosniýanyň «Zrinski» topary Niderlandlaryň «AZ» toparyny 4:3 hasabynda ýeňdi. Arakesmeden öň niderlandlylar 3:0 hasabynda üstün gelýärdiler. Ikinji ýarymda...

26.09.2023 22:20
14007

Robert Lewandowski «Barselonanyň» XXI asyrda rekordyny goýdy

«Barselonanyň» hüjümçisi Robert Lewandowski klub üçin oýnalan ilkinji 50 oýnunda 35 gol geçirdi. Bu şu asyrda kataloniýaly oýunçylaryň arasynda gazanylan rekord netije. Ikinji orunda 50 oýunda 33 gol geçiren kamerunly...