Täze Nissan Frontier-iň peýda boljak wagty aýdyldy

  • 22.08.2023 00:04
  • 9394
Täze Nissan Frontier-iň peýda boljak wagty aýdyldy

Ýaponiýanyň Nissan Frontier pikapynyň täze nesli 2030-njy ýylda peýda bolar. Bu barada Motor1.com habar berýär.

Kompaniýanyň ABŞ-nyň Missisipi ştatynda ýerleşýän zawodynyň häzirki modeli 2027-nji ýyla çenli öndürmelidigi bellendi, ýöne täze meýilnamalara laýyklykda önümçiligiň 2029-njy ýylyň ahyryna çenli tamamlanmagy meýilleşdirilýär. Şondan soň konweýere ulagyň täze nesli çykar.
Gazetiň habaryna görä, indiki Nissan Frontier-iň doly elektrik modeline öwrülýändigi sebäpli möhletler yza süýşürildi we şeýle awtoulaglary satuwa çykarmak üçin has köp wagt gerek.


18.06.2024 16:36
16128

Sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we wnedorožnikleriň sanawy düzüldi

Abraýly iSeeCars çeşmesi tarapyndan geçirilen barlag 5 we 10 ýyl sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we ulaglaryň haýsylardygyny kesgitledi. Bäş ýyl sürlen awtoulaglaryň arasynda birinji orny Chevrolet Trax eýeledi...

13.06.2024 14:34
10908

Hytaýda täze Nissan Pathfinder çykdy

Dongfeng Nissan bilelikdäki kärhanasy diňe Hytaýyň bazaryna çykjak täze Nissan Pathfinder-i hödürledi. Awtoulag üç bezeg derejesinde hödürlenýär we öňkülerinden diňe 6 orunlyk salony we tigirleri doly hereketli...

02.06.2024 23:46
5087

Nissan 17 500 dollar bahadan täzelenen Note Autech krossowerini hödürledi

Nissan täzelenen Note Autech krossowerini çykardy, ol aşagynyň beýikligi we üýtgeşik obwesy bilen adaty Note-den tapawutlanýar. Bahasy 17500 dollardan başlaýar diýip, IXBT habar berýär. Modelde 16 dýuýmlyk Autech...

26.05.2024 21:08
10603

Internetde täze Nissan Murano 2025-i görkezýän wideo peýda boldy

Internetde täze  Nissan Murano 2025-iň ilkinji gezek örtüksiz görkezilýän wideosy peýda boldy. IXBT-iň ýazmagyna görä, krossoweriň dizaýnynda möhüm üýtgeşmeler bolup geçipdir, käbir böleklerinde Ariýadan we Kiksden...