Neýmar transfer tölegleri boýunça rekord goýdy

  • 21.08.2023 23:59
  • 24869
Neýmar transfer tölegleri boýunça rekord goýdy

Braziliýaly futbolçy Neýmar maliýe rekordyny goýdy. Onuň üçin futbol toparlarynyň tölän serişdeleri dört ýüz million ýewro ýetdi diýip, MIR24 habar berýär.

Neýmar – iň köp isleg bildirilýän futbolçylaryň biridir. Futbol toparlary braziliýaly oýunçy üçin pul serişdelerini gysganmaýarlar, ol bolsa muny artygy bilen ödeýär. Neýmaryň ähli transferleri üçin harçlanan serişdeler bilen «Spartak» toparynyň dört sany düzümini, üç sany «Zenit», Amsterdamyň «Aýaks» toparynyň ikisini ýa-da Londonyň «West Hem» toparyny satyn alyp bolardy.
Braziliýaly ýyldyz karýerasyna öz ýurdunyň çempionatynda başlady, şol wagt hem iň zehinli dribler, Ronaldonyň we Peleniň mirasdüşeri diýen derejäni aldy. 2013-nji ýylda «Barselona» ony «Santosdan» 88 milliona satyn aldy, dört möwsümden soň kataloniyalylar girdejili şertnama baglaşyp, Neýmary 222 milliona Pariže satdylar. Ine, indi hem «Al-Hilal» «PSŽ -niň»hüjümçisi üçin 90 million töledi. Üç transfer üçin toparlar rekord derejede jemi 400 million ýewro sarp etdiler.
Neýmar bu görkezijide rekordyň eýesidir. Bir oýunçy üçin sarp edilen pul mukdary boýunça ikinji ýerde belgiýaly Romelu Lukaku barýar, ol çykyş edýän toparyny ýedi gezek üýtgetdi (333 million ýewro). Üçünji orny portugaliýaly zehin Kriştianu Ronaldu eýeleýär, onuň dört transferi üçin 247 million ýewro gerek boldy.
Neýmar Olimpiýa çempiony, Ispaniýanyň we Fransiýanyň çempionatlarynyň birnäçe gezek ýeňijisi, Çempionlar ligasynyň kubogynyň we UEFA-nyň Superkubogynyň eýesidir.


şu gün 08:40
7157

«Zrinski» Konferensiýalar ligasynyň rekordyny goýdy

Konferensiýalar ligasynyň birinji tapgyryndaky oýunda Bosniýanyň «Zrinski» topary Niderlandlaryň «AZ» toparyny 4:3 hasabynda ýeňdi. Arakesmeden öň niderlandlylar 3:0 hasabynda üstün gelýärdiler. Ikinji ýarymda...

düýn 22:20
11622

Robert Lewandowski «Barselonanyň» XXI asyrda rekordyny goýdy

«Barselonanyň» hüjümçisi Robert Lewandowski klub üçin oýnalan ilkinji 50 oýnunda 35 gol geçirdi. Bu şu asyrda kataloniýaly oýunçylaryň arasynda gazanylan rekord netije. Ikinji orunda 50 oýunda 33 gol geçiren kamerunly...

düýn 10:43
7524

«Real» — sosial ulgamlarda 500 million abunaçy toplan ilkinji sport kluby

Madridiň «Realy» sosial torlardaky özüniň akkauntlarynyň hemmesinde abunaçylarynyň sany 500 million-a ýetdi. Blinkfire salgylanýan «Realyň» metbugat gullugynyň habar bermegine görä, ol dünýäniň sosial ulgamlarynda...

düýn 10:40
7539

«Real» tiz tagam restoranlarynyň torunyň açylandygyny habar berdi

Madridiň «Realynyň» ýolbaşçylary futbol klubunyň adyndan restoran toruny açmak kararyna geldiler. Klubuň metbugat gullugynyň habaryna görä, klub tiz tagam restoranlarynyň torunyň açylandygyny habar berdi. Restoranlaryň...