Geçen hepdede Türkmenistanyň biržasynda geleşikleriň jemi bahasy 48 million dollardan geçdi

  • 21.08.2023 08:46
  • 7037
Geçen hepdede Türkmenistanyň biržasynda geleşikleriň jemi bahasy 48 million dollardan geçdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 40-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Gruziýanyň we Gazagystanyň telekeçileri “Türkmenhimiýa”döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen awtobenzini, şeýle hem “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen awia kerosini hem-de polipropileni satyn aldylar.
Mundan başga-da, daşary ýurt puluna Hytaýyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Irlandiýanyň, Türkiýäniň, Serbiýanyň, Azerbaýjanyň, Gyrgyzystanyň, Özbegistanyň telekeçilerine ýorgan-düşek toplumlary, tekiz boýalan we žakkard tüýjümek önümleriniň dürli görnüşleri, nah mata we nah ýüplügi, jinsi matalary, şeýle hem buýan köki ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 48 million 451 müň dollaryndan gowrak boldy.
Ýurdumyzyň işewürleri içerki bazar üçin bahasy 400 müň manatlyk armaturalary satyn aldylar.


şu gün 14:47
64

Gurbanguly Berdimuhamedow Berlinde Germaniýanyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň Prezidentleri bilen duşuşyk geçirýär

Şu gün, 29-njy sentýabrda Berlin şäherinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Prezidenti Frank-Walter Ştaýnmaýer hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň...

şu gün 14:20
1

Aşgabatda Halkara ýaşulular güni mynasybetli çäre geçirildi

28-nji sentýabrda, penşenbe güni paýtagtymyzyň «Desterhan» toý mekanynda Halkara ýaşulular gününe bagyşlanan medeni çäre geçirildi. Ýaşulular üçin dabara Aşgabat şäheriniň Ýaşululary we maýyplygy bolan adamlary...

şu gün 00:33
10437

Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa saparynyň öňüsyrasynda iş maslahatyny geçirdi

28-nji sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Maslahat köşgünde Türkmenistanyň wekiliýetiniň...

düýn 21:44
23856

Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Germaniýa ugrady

Şu gün, 28-nji sentýabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Germaniýa Federatiw Respublikasyna ugrady. Ugramazdan öň, Halk Maslahatynyň...