Nike iň meşhur krossowka brendi diýip atlandyryldy

  • 08.08.2023 23:59
  • 12680
Nike iň meşhur krossowka brendi diýip atlandyryldy

Nike kompaniýasy krossowka bazarynyň 18 %-ni eýeleýär we bu ugurda öňdebaryjydyr. Bu barada Statista habar berilýär.

Statista Market Insights-yň habaryna görä, ikinji orunda Nike-yň eýeçiligindäki we bazaryň 11 %-ni eýeleýän Jordan brendi durýar. Adidas 9 % bilen üçünji, Skechers we Vans 7 % bilen dördünji we bäşinji, MoonStar brendi 5% bilen altynjy orunda durýar. Nike-yň eýeçiligindäki New Balance and Converse bazaryň 4 göterimini eýeledi.
Statista-nyň seljerijileri häzirki wagtda krossowka bazarynyň möçberiniň 75 milliard dollardygyny çaklaýarlar. 2028-nji ýyla çenli takmynan 100 milliard dollara ýeter diýlip garaşylýar.
Nike kompaniýasy 1964-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda Fil Naýt tarapyndan esaslandyryldy we başda Blue Ribbon Sports diýlip atlandyryldy. Bu brende 1978-nji ýylda Nike diýip at berildi. Kompaniýa häzir Nike brendi we Nike Golf, Nike Pro, Nike +, Air Jordan, Nike Blazers, Air Force 1, Nike Dunk, Air Max, Foamposite, Nike Skateboarding, Nike CR7, Hurley International we Converse markaly harytlary satýar.


24.11.2023 10:07
8518

Dünýäniň iň gymmat 100 kompaniýasy belli boldy

Apple ýene-de dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Interbrand Corp. konsalting kompaniýasynyň gözleglerine görä, onuň brendi 502,6 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar diýip, gazeta.ru habar berýär. Apple reýtingde...

08.11.2023 10:36
17223

Nike krossowka öndürmegiň tehnologiýasyny ogurlandyklary üçin New Balance bilen Skechers-i kazyýete berdi

Nike sport eşikleri we aýakgaplary brendi bäsdeşleri New Balance-i we Skechers-i, Nike-iň patentlenen Flyknit tehnologiýasyny ulanmakda aýyplap, kazyýete berdi. Ol krossowkalaryň ýokarky böleginiň önümçiliginde...

05.10.2023 09:15
5068

Nike dünýädäki iň gymmat egin-eşik brendi bolmagynda galýar

Amerikanyň sport harytlaryny öndürijisi Nike Inc. nobatdaky gezek iň gymmat brendleriň global reýtinginiň “egin-eşik we aksessuarlar” kategoriýasynda lider boldy. Bu barada Brand Finance kompaniýasynyň her ýyl...

02.07.2023 17:06
2911

Nike-yň arassa girdejisi IV maliýe çärýeginde 28,5% peseldi

Sport harytlaryny öndüriji Nike Inc. dördünji maliýe çärýeginde arassa girdejisini ep-esli azaltdy, görkeziji bazaryň çaklamasyndan ýaramaz boldy diýip, interfax.ru belleýär. Kompaniýanyň metbugat gullugynda habar...