Nike-yň arassa girdejisi IV maliýe çärýeginde 28,5% peseldi

  • 02.07.2023 17:06
  • 2923
Nike-yň arassa girdejisi IV maliýe çärýeginde 28,5% peseldi

Sport harytlaryny öndüriji Nike Inc. dördünji maliýe çärýeginde arassa girdejisini ep-esli azaltdy, görkeziji bazaryň çaklamasyndan ýaramaz boldy diýip, interfax.ru belleýär.

Kompaniýanyň metbugat gullugynda habar berlişi ýaly, 31-nji maýda tamamlanan çärýegiň jemi boýunça arassa girdeji geçen ýylyň degişli döwründäki 1,44 mlrd dollar ýa-da paý üçin 0,90 dollar bilen deňeşdirilende, 1,03 mlrd dollara ýa-da paý hasabynda 0,66 dollara çenli azaldy.
FactSet tarapyndan sorag edilen analitikler bu görkezijiniň paý üçin ortaça 0,68 dollar derejesinde bolmagyny çaklapdylar.
Nike-iň çärýek girdejisi 5%, 12,83 mlrd dollara çenli ýokarlandy. Puluň hümmetiniň üýtgemegini hasaba almazdan, görkeziji 8% ýokarlandy.
Hytaýda (Gonkongy, Makaony we Taýwany goşmak bilen) Nike-iň girdejisi kowide garşy çäklendirmeleriň ýatyrylmagy netijesinde 16%, 1,81 mlrd dollara çenli ýokarlandy. Demirgazyk Amerikada satuw 5% ýokarlanyp, 5,355 mlrd dollar boldy. Ýewropa, Ýakyn Gündogar we Afrika sebitlerinde girdeji 3%, 3,35 mlrd dollara, Aziýa-Ýuwaş umman sebitinde we Latyn Amerikasynda 1%, 1,7 mlrd dollara çenli ýokarlandy.
Umuman, 2023-nji maliýe ýylynyň jemi boýunça Nike-yň girdejisi 10% ýokarlanyp, 51,2 mlrd dollar, arassa girdejisi 16% peselip, 5,1 mlrd dollar boldy.
Täze maliýe ýylynda kompaniýa girdejiniň 4-6% ýokarlanmagyna garaşýar diýip, baş maliýe müdiri Mettýu Frend belledi.


24.11.2023 10:07
9239

Dünýäniň iň gymmat 100 kompaniýasy belli boldy

Apple ýene-de dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Interbrand Corp. konsalting kompaniýasynyň gözleglerine görä, onuň brendi 502,6 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar diýip, gazeta.ru habar berýär. Apple reýtingde...

08.11.2023 10:36
17332

Nike krossowka öndürmegiň tehnologiýasyny ogurlandyklary üçin New Balance bilen Skechers-i kazyýete berdi

Nike sport eşikleri we aýakgaplary brendi bäsdeşleri New Balance-i we Skechers-i, Nike-iň patentlenen Flyknit tehnologiýasyny ulanmakda aýyplap, kazyýete berdi. Ol krossowkalaryň ýokarky böleginiň önümçiliginde...

05.10.2023 09:15
5114

Nike dünýädäki iň gymmat egin-eşik brendi bolmagynda galýar

Amerikanyň sport harytlaryny öndürijisi Nike Inc. nobatdaky gezek iň gymmat brendleriň global reýtinginiň “egin-eşik we aksessuarlar” kategoriýasynda lider boldy. Bu barada Brand Finance kompaniýasynyň her ýyl...

08.08.2023 23:59
12695

Nike iň meşhur krossowka brendi diýip atlandyryldy

Nike kompaniýasy krossowka bazarynyň 18 %-ni eýeleýär we bu ugurda öňdebaryjydyr. Bu barada Statista habar berilýär. Statista Market Insights-yň habaryna görä, ikinji orunda Nike-yň eýeçiligindäki we bazaryň 11...