Bütindünýä banky ýertitremeden zyýan çeken Türkiýä kömek hökmünde $1,78 mlrd bölüp berer

  • 11.02.2023 23:04
  • 51188
Bütindünýä banky ýertitremeden zyýan çeken Türkiýä kömek hökmünde $1,78 mlrd bölüp berer

Bütindünýä banky Türkiýäniň günortasynda bolup geçen weýrançylykly ýertitremeden soň kömek bermek we onuň netijelerini ýok etmek üçin 1,78 mlrd dollar bölüp berýändigini habar berdi diýip, interfax.ru belleýär.

“Bütindünýä banky şu gün adatdan daşary kömegi bermek we Türkiýäni dikeltmek üçin 1,78 mlrd dollar bölüp berjekdigini habar berdi” – diýlip, BB-niň saýtynda ýerleşdirilen habarda aýdylýar.

Şeýle-de, BB-niň betbagtçylygyň gerimine düşünmek we dikeldiş hem-de täzeden gurmak işlerine goldaw bermek üçin ileri tutulýan ugurlary kesgitlemek maksady bilen ýitgini dessin bahalandyrmaga başlandygy bellenilýär.
Ýatlap geçsek, 7,7 bal ululykdaky weýrançylykly ýertitreme duşenbe gününe geçilýän gije boldy, onuň yzyndan bolsa birnäçe sarsgynlar hasaba alyndy, şolaryň biriniň ululygy 7,6 bala barabar.


06.11.2023 00:06
31512

Serdar Berdimuhamedow Nepalda ýertitremesi zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Prezidenti Ram Çandra Paudele we Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Premýer-ministri Puşpa Kamal Dahala ýurduň...

08.10.2023 18:06
72009

Owganystandaky ýer titremesinde 2000-den gowrak adam heläk boldy

Associated Press habarlar gullugy Taliban hökümetiniň wekiliniň sözlerine ​ salgylanyp, Owganystanyň günbataryndaky ýertitremesinde heläk bolanlaryň sanynyň 2000-den geçendigini habar berdi. Bu soňky 20 ýylda iň...

17.09.2023 03:08
21583

Türkmenistanda Liwiýada bolup geçen suw joşgunynyň pidalary ýatlanyldy

Aşgabatda Liwiýa döwletinde bolup geçen weýrançylykly suw joşgunynyň pidalary ýatlanyldy. Liwiýanyň Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmenistandaky býurosynyň guramagynda geçirilen matam çäresine Türkmenistanyň...

14.09.2023 17:26
52621

ABŞ uly tebigy betbagtçylyklaryň sany boýunça täze rekord goýdy

Gawaýidäki otly tupan we “Idaliýa” harasaty sebäpli güýçli tolkun ABŞ-nyň 1 mlrd dollardan gowrak ýitgä getiren tebigy betbagtçylyklaryň sany boýunça gynandyryjy rekordy goýmagyna getirdi. Bu barada “Golos Ameriki”...