Tesla-nyň 36 tonna agramly Semi ýük ulagy zarýad bermesiz 800 km ýol geçdi

  • 29.11.2022 16:35
  • 18837
Tesla-nyň 36 tonna agramly Semi ýük ulagy zarýad bermesiz 800 km ýol geçdi

Teslanyň baş direktory Ilon Maskyň berýän habaryna görä, işläp taýýarlaýjylar çynlakaý synagyň dowamynda tok bilen işleýän Semi ýük ulagynyň hakyky şertlerde zarýad berilmezden 800 km geçip biljekdigini tassykladylar.

Oktýabr aýynyň başynda Teslanyň ahyrsoňy öz tok bilen işleýän Semi ýük ulagyny öndürip başlajakdygy we eýýäm 2022-nji ýylyň 1-nji dekabryndan başlap ony Pepsi kompaniýasynyň sargydy boýunça ugradyp başlamagy meýilleşdirýändigi mälim boldy. Alkogolsyz içgileri öndürýän kompaniýa, Tesla öz täze ulagy bilen dünýäni tanyşdyranyna bary-ýogy bir aý geçen dessine, 2017-nji ýylyň dekabr aýynda 100 elektromobili sargyt etdi.
Semi 20 sekuntda, hatda "mas ýüklenen" ýagdaýynda hem, 0-dan 96 km/sag çenli badyny artdyryp we "şol tizligini gara ýolda bolşy ýaly, hatda dik kötellerde hem" saklap bilýär diýip, Tesla ynandyrýar. 
Şeýle-de, Ilon Mask akkumulýator batareýasyna bary-ýogy 30 minudyň içinde 70%-e çenli  zarýad berip bilersiňiz diýip wada edýär.Tesla kompaniýasy eýýäm 1-nji dekabrdan ilkinji Tesla Semi-leri ugratmaklyga bagyşlanan çäreleri geçirmekçi bolýandygyny  tassyklady.


düýn 21:05
12109

Russiýanyň ilkinji «Atom» elektromobili aprel-maý aýlarynda görkeziler

«Atom» brendiniň baş direktory Igor Powarazdnýuk TASS agentligine beren interwýusynda rus elektromobiliniň prototipiniň şu ýylyň aprel ýa-da maý aýynda görkeziljekdigini aýtdy. «Ulagyň prototipini ýazda — aprel...

21.01.2023 17:17
37908

Dünýäniň iň gymmat awtoulag brendiniň ady aýdyldy

Brand Finans konsalting kompaniýasy dünýädäki iň gymmat 500 brendi öz içine alýan nobatdaky Brand Finans Global 500 sanawyny neşir etdi. Bu ýyl Tesla markasy awtoulag pudagynda birinji ýeri eýeledi, bir ýyl ozal...

21.01.2023 16:58
8941

Elektromobiller dünýäniň awtoulag bazarynyň 10% -ini eýeledi

2022-nji ýylyň dowamynda dünýäde 7,8 million töweregi elektrokar satyldy. Wall Street Journal gazetiniň hasaplamalaryna görä, bu tutuş bazaryň 10% töweregi - neşir muny rekord görkeziji diýip atlandyrýar. Elektrokarlaryň...

18.01.2023 12:20
12859

Ford elektromobil öndürmekde Volkswagen-e garaşlylygyny kemeltmek isleýär

Ford kompaniýasy Ýewropanyň bazarlaryna goýberiljek elektromobilleriň indiki neslini döretmekde Volkswagen awtokonserniniň tehnologiýasyna garaşlylygyny kemeltmegi meýilleşdirýär. Bu barada duşenbe güni Financial...