Türkmenistanyň DIM-i Belarusyň daşary işler ministriniň aradan çykmagy zerarly gynanç bildirdi

  • 28.11.2022 09:18
  • 21886
Türkmenistanyň DIM-i Belarusyň daşary işler ministriniň aradan çykmagy zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Belarus döwletiniň daşary işler ministri Wladimir Makeýiň aradan çykmagy zerarly çuňňur gynanç bildirdi.

«Wladimir Wladimirowiç Belarus döwletiniň diplomatik gullugynyň ösmegine düýpli goşant goşdy, öz ýurdunyň daşary syýasatyny yzygiderli, berk hem tutanýerli durmuşa geçirdi, halkara syýasy giňişlikde onuň garaýyşlaryny öňe sürdi» — diýlip, Türkmenistanyň DIM-niň saýtynda ýerleşdirilen metbugat beýanynda aýdylýar.

Şeýle hem beýanda türkmen-belarus gatnaşyklaryny berkitmekde we ösdürmekde Makeýiň bitiren hyzmatlary aýratyn nygtaldy.
Makeý 26-njy noýabrda 64 ýaşynda aradan çykdy. Ol Belarus döwletiniň daşary işler ministri wezipesini 2012-nji ýylyň 22-nji awgustyndan bäri eýeläp gelýärdi.


şu gün 01:22
5

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýedäki we Siriýadaky ýer titremeleriniň pidalaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana ýurduň günorta-gündogar sebitinde, Siriýa Arap Respublikasynyň...

şu gün 01:10
179

Serdar Berdimuhamedow Türkiýäniň we Siriýanyň Prezidentlerine ýer titreme zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana ýurduň günorta-gündogar sebitinde, Siriýa Arap Respublikasynyň Prezidenti Başar Al Asada ýurduň demirgazyk...

02.02.2023 09:15
36042

Serdar Berdimuhamedow Pakistanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwä we Premýer-ministr Mian Muhammad Şahbaz Şarife ýurduň Peşewar şäherindäki metjitde bolup geçen, köp sanly adam...

28.01.2023 17:47
48296

Türkmenistan Azerbaýjanyň Eýrandaky ilçihanasyna edilen ýaragly hüjümi ýazgardy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi anna güni, 27-nji ýanwarda irden Azerbaýjan Respublikasynyň Eýran Yslam Respublikasyndaky Ilçihanasynyň binasynda bolup geçen ýaragly hüjümi ýazgaryp, Beýannama bilen çykyş...