Stiwen Spilberg Berlin kinofestiwalynyň abraýly «Altyn aýy» baýragyny alar

  • 23.11.2022 12:12
  • 2804
Stiwen Spilberg Berlin kinofestiwalynyň abraýly «Altyn aýy» baýragyny alar

Amerikan režissýory, ssenariýaçysy we prodýuseri Stiwen Spilberg 73-nji Halkara Berlin kinofestiwalynyň abraýly "Altyn aýy" baýragynyň eýesi bolar diýip, guramaçylar habar berdiler. 

"73-nji Halkara Berlin kinofestiwaly amerikan režissýory, ssenariýaçysy we prodýuseri Stiwen Spilbergi dirikä gazanan üstünlikleri  üçin abraýly "Altyn aýy" baýragy bilen sylaglar" - diýip, kino görkeziliş saýtyndaky habarda aýdylýar.

Sylaglaýyş dabarasynyň çäklerinde režissýoryň täze işi bolan "Fabelmanlar" filmi görkeziler.
Berlinaleniň şärikli ýolbaşçylary Mariett Rissenbek bilen Karlo Şatrianyň belleýşi ýaly, "Spilberg kärinde ussatlygy bilen diňe bir tomaşaçylaryň dünýä boýunça nesillerini ýesir etmek bilen çäklenmän, eýsem, kino arzuw-hyýallaryň fabrigi hökmünde täze mana eýe etdi".
Berlin kinofestiwaly, Kann we Wenesiýa bilen deň hatarda, has abraýly dünýä kino görkezilişleriniň biri hasaplanyp, 1951-nji ýyldan bäri geçirilýär. Kinofestiwalyň baş baýragy — "Altyn aýy". Hasap boýunça 73-nji görkeziliş 16-26-njy fewral aralygynda geçer.

01.02.2023 11:56
18676

Maýkl Jekson baradaky terjimehal filminde onuň keşbini artistiň ýegeni ýerine ýetirer

Jaafar Jekson režissýor Antuan Fukuanyň “Maýkl” atly täze biografiki filminde öz daýysy Maýkl Jeksonyň keşbini ýerine ýetirer. Bu barada “Variety” neşirine salgylanyp, rbclife.ru habar berýär. Jaafar pop-sazynyň...

01.02.2023 11:52
4900

Sabato de Sarno Gucci-niň täze döredijilik müdiri boldy

Italiýaly dizaýner Sabato de Sarno Gucci-niň täze döredijilik müdiri wezipesini eýeledi. Bu barada brendiň eýesi bolan Kering moda konglomeratynyň wekilleri resmi metbugat relizinde habar berdiler. Bu wezipede...

27.01.2023 20:58
49623

Dünýäniň iň görmekli erkek adamsy aýdyldy

Iňlis aktýory Rege-Žan Peýj dünýäniň iň görmekli erkek adamsy diýlip yglan edildi diýip, Metro neşiri habar berdi. Londondaky Kosmetiki we plastiki hirurgiýa merkeziniň ýolbaşçysy doktor Žulian De Silwa «Bridžertonlar» serialyndan...

25.01.2023 23:33
9039

2023-nji ýylyň «Oskar» baýragyna dalaşgärler belli boldy

Jeýms Kemeronyň “Awatar: Suwuň ýoly”, Stiwen Spilbergiň “Fabelmanlar” we Martin MakDonanyň “Inişeriniň Banşisi” filmleri “Iň gowy film” nominasiýasynda “Oskar” baýragyna dalaş ederler. Bu barada baýragyň guramaçylary...