Kriştianu Ronaldunyň Binance bilen hyzmatdaşlykda ilkinji NFT-kolleksiýasy çykarylýar

  • 18.11.2022 15:40
  • 14799
Kriştianu Ronaldunyň Binance bilen hyzmatdaşlykda ilkinji NFT-kolleksiýasy çykarylýar

Kriptowalýuta infrastrukturasynyň dünýä boýunça üpjün edijisi Binance meşhur futbolçy Kriştianu Ronaldu bilen eksklýuziw köp ýyllyk hyzmatdaşlygynyň bardygyny mälim etdi. Binance Ronaldunyň muşdaklaryny «NTF-nyň üsti bilen kriptowalýuta dünýäsine golaýladyp, Web3-iň meşhurlygyny gazanmak üçin» olary muňa çekmegiň ählumumy kompaniýasyny goýberýär.

Kriştianu Ronaldu bilen NFT-nyň arasyndaky ylalaşyk hereket edýärkä NFT-nyň kolleksiýalarynyň seriýasyny dörederler we olary diňe Binance NFT platformasynda satuwa hödürlärler.
Şu ýylyň aýagynda goýbermekçi bolunýan birinji kolleksiýada Ronaldo bilen bilelikde işlenen däp bolan dizaýnly NFT-ler hödürlener.
Bäş gezek ýeňiji bolan Ballon D or Binance NFT platformasynda «dünýäniň ähli futbol muşdaklaryna taýsyz tejribäni hödürlemek we birnäçe ekskýuziw NFT-kolleksiýalaryny goýbermek üçin» Binance-yň hyzmatdaşy boldy.
Kolleksiýada jemi 6 045 NFT hödürlener, üstesine olaryň iň seýrek 45-si (5 SSR we 40 SR) auksiona çykarylar, söwdalaşyklar SSR üçin 10 000 BUSD-dan we SR üçin 1 700 BUSD-dan başlanar. Galan NFT-leriň satyn alnyş bahasy 77 BUSD-dan hödürlener.


15.01.2023 15:27
6176

Bitkoinyň bahasy 10% -den gowrak gymmatlady

Söwda sessiýasynda Bitkoin 10,30%  gymmatlap, 20,721 müň dollara ýetdi. Muňa şenbe güni aşgabat wagty bilen sagat 06:30-da Coindesk sahypasynyň beren maglumatlary şaýatlyk edýär. Aşgabat wagty bilen 06:35-e çenli...

28.12.2022 09:13
53486

Ronaldu aýalyndan sowgat hökmünde Rolls Royce Phantom aldy

Mirror-yň habar bermegine görä, Portugaliýanyň futbol boýunça ýygyndy toparynyň  kapitany Kriştianu Ronaldu Täze ýyl sowgady hökmünde Rolls Royce Phantom aldy. Tabloidiň berýän maglumatyna görä, aýaly futbolçy...

23.11.2022 08:36
12209

Ronaldu 500 mln abunaçysy bolan dünýäde ilkinji adam boldy

Portugaliýanyň milli futbol ýygyndysynyň we Angliýanyň “Mançester Ýunaýted” klubunyň hüjümçisi Kriştianu Ronaldu Instagram-da 500 mln abunaçy belliginden geçen dünýäde ilkinji adam boldy. Bu barada rport.ria.ru habar...

13.11.2022 11:52
3112

Bitkoinyň bahasy 2020-nji ýyldan bäri birinji gezek 16 müň dollardan aşak düşdi

Bitkoin söwdalaşyklaryň sessiýasynyň dowamynda 10-njy noýabrda 13,51% aşaklap, 15,844 müň dollara çenli düşdi. Bu barada Coindesk-de habar berilýär diýip, gazeta.ru ýazýar. Şonda agzalan kriptowalýutanyň bahasy...