S7 Airlines dekabrda Türkmenistana uçuşlarynyň sanyny artdyrar

  • 18.11.2022 08:26
  • 24705
S7 Airlines dekabrda Türkmenistana uçuşlarynyň sanyny artdyrar

S7 Airlines rus awiakompanýasy 2022-nji ýylyň dekabr aýyndan başlap, Moskwa-Türkmenbaşy-Moskwa ugry boýunça howa gatnawlarynyň sanyny artdyrar. Täze ýola goýuljak gatnaw penşenbe güni amala aşyrylar — diýlip, Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň Telegram kanalynda ýerleşdirilen bildirişde aýdylýar.

Ýatlatsak, Russiýanyň S7 awiakompaniýasy 2022-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda Türkmenistana yzygiderli howa gatnawlaryny dikeldipdi. Uçuş her hepdäniň duşenbe günleri ýerine ýetirilýärdi.
Indi S7 Airlines Moskwa-Türkmenbaşy-Moskwa ugry boýunça hepdede iki gezek — duşenbe we penşenbe günleri şu tertipde gatnawlary ýerine ýetirer:

S7-3237 gatnawy Moskwa – uçuş wagty 03:30
Türkmenbaşy – gonuş 09:08

S7-3238 gatnawy Türkmenbaşy – uçuş 10:05
Moskwa – gonuş 11:35

Uçuş-gonuş wagty iki şäher üçin hem ýerli wagtda görkezilen. Uçuş dowamlylygy 3,5 sagat töweregi.


düýn 17:36
24472

Fewralyň ilkinji günleri Türkmenistanda ýagyşly, ýöne maýyl bolar

Fewral aýynyň ilkinji günlerinde Türkmenistanda maýyl, emma ýagyşly howa bolar. Ýurdumyzyň sebitlerinde +19 gradusa çenli gyzar. Bu barada Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa...

30.01.2023 15:34
37174

Turkish Airlines Türkmenbaşy-Stambul gatnawlarynyň peteklerini arzanlatdy

Turkish Airlines awiakompaniýasy Türkmenbaşy — Stambul — Türkmenbaşy ugry boýunça gatnawlarynyň petekleriniň bahasyny arzanlatdy. Atavatan Türkmenistan neşiriniň berýän maglumatlaryna görä, gidiş-geliş petegini...

29.01.2023 15:38
34390

Türkmenistanyň käbir ýerlerinde howa +20 gradusa çenli maýlar

Türkmenistanda uzaga çeken adatdan daşary aýazly howa geljek hepdede gowşar. Ýurdumyzyň käbir ýerlerinde +20 gradusa çenli maýyl bolar diýip, «Meteožurnal» neşiri ýazýar. Howanyň maýlamagy sowuk howa akymynyň Alynky...

28.01.2023 08:37
48762

«Türkmenhowaýollary» 1-nji fewraldan halkara gatnawlarynyň tertibini neşir etdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda halkara howa gatnawlarynyň 2023-nji ýylyň 1-nji fewralyndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Gatnawlar Aşgabat halkara howa menzilinden amala aşyrylar...