BMW Hytaýda akkumulýator çykarmak boýunça taslama 1,4 mlrd dollar goýar

  • 16.11.2022 23:43
  • 8325
BMW Hytaýda akkumulýator çykarmak boýunça taslama 1,4 mlrd dollar goýar

Germaniýanyň Bayerische Motoren Werke AG-si bilen Hytaýyň Brilliance China automotive Holdings Ltd.-niň bilelikdäki BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA) kärhanasy Hytaýyň demirgazyk-gündogarynda ýerleşen Lýaonin welaýatynda akkumulýator batareýalaryny öndürmek boýunça täze taslama 10 mlrd ýuan maýa goýar. Bu barada "Sinhua" habar berýär. 

Degişli ylalaşyga Şenýan şäherinde gol çekildi. Gazanylan ylalaşyk BBA Şenýanyň önümçilik bazasynda akkumulýator batareýalaryny öndürmek boýunça kuwwatyny giňeltmäge mümkinçilik berer.
Şeýle-de, BBA-nyň prezidenti we baş ýerine ýetiriji direktory Frans Deker önümçiligiň giňeldilmegine maýa goýulmagy BMW-nyň Hytaýda elektromobilligiň ösüşini çaltlandyrmak ugrundaky strategiýasynda  "indiki möhüm ädim bolar" diýip hasaplanýar.
BMW Şenýanda önümçilik bazasyny giň gerimde döwrebaplaşdyrmak işini geçirdi, şol sanda iýun aýynda maýa goýumynyň umumy möçberi 15 mlrd  bolan zawod açdy.
Şenýan - BMW-niň dünýädäki toparynyň iň iri önümçilik bazasy. BMW-nyň Hytaýdaky işgärleriniň umumy sany 28 müň adamdan geçýär. 


31.01.2023 23:15
8597

Xiaomi-niň elektrokarynyň ilkinji suratlary peýda boldy

Sanly gajetleri bilen tanalýan Hytaýyň Xiaomi korporasiýasynyň ilkinji elektrokary süýnmek dizaýnly ykjam sedan bolar. Muňa geljekki täze ulagyň CarNewsChina tarapyndan neşir edilen suratlary hem şaýatlyk edýär...

26.01.2023 12:42
32529

2022-nji ýylda dünýäde iň köp satylan awtoulaglar belli edildi

«Motor1» neşiri we JATO Dynamics konsalting şereketi  dünýäniň iri ýurtlarynda awtoulag satuwynyň netijelerini seljerdi we 2022-nji ýylda iň meşhur awtoulaglaryň adyny aýtdy. Hytaý, 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende...

25.01.2023 13:12
9861

BMW 50th Anniversary Edition ýörite modifikasiýaly BMW-niň 5-nji seriýasyny hödürledi

BMW kompaniýasy Ýaponiýada BMW-niň 5-nji seriýasynyň 50 ýyllygyna bagyşlanan 50th Anniversary Edition-iň ýubileý modifikasiýasyny hödürledi. Bu çykyş BMW 523d xDrive, 530e we 523d xDrive Touring üçin elýeterli...

21.01.2023 17:17
39738

Dünýäniň iň gymmat awtoulag brendiniň ady aýdyldy

Brand Finans konsalting kompaniýasy dünýädäki iň gymmat 500 brendi öz içine alýan nobatdaky Brand Finans Global 500 sanawyny neşir etdi. Bu ýyl Tesla markasy awtoulag pudagynda birinji ýeri eýeledi, bir ýyl ozal...