Türkmenistanyň Prezidenti bilim ministrine berk käýinç yglan etdi

  • 16.10.2022 23:41
  • 30829
Türkmenistanyň Prezidenti bilim ministrine berk käýinç yglan etdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow bilim ministri Gurbangül Ataýewa berk käýinç yglan etdi.

Degişli resminama döwlet Baştutany ýekşenbe güni Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň dowamynda gol çekdi. Bellenilişi ýaly, berk käýinç bilim ministrine işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin berildi.
Gurbangül Ataýewa Türkmenistanyň bilim ministri wezipesine 2021-nji ýylyň awgustynda bellenildi.


28.01.2023 17:36
17303

30 müňe golaý okuwçy Oguz han adyndaky uniwersitetde geçiriljek olimpiada gatnaşmaga isleg bildirdi

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň ýurdumyzyň orta mekdep okuwçylarynyň arasynda «Oguz hanyň zehinli nesilleri» ady bilen geçirilýän olimpiadasynyň I tapgyryna gatnaşmaga isleg...

18.01.2023 09:20
38561

Türkmenistanda diplomy ykrar ediljek ýokary okuw mekdepleriň sanawy neşir edildi

Türkmenistanda diplomy ykrar ediljek daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna tutuş dünýä boýunça 1500-den gowrak ýokary okuw mekdepleri girizildi. Täze okuw ýyly üçin daşary ýurt uniwersitetleriniň...

14.01.2023 08:31
15877

Aşgabatda aprel-maý aýlarynda 3 sany Açyk halkara internet olimpiadalary geçiriler

23-28-nji aprel aralygynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde talyplaryň arasynda III Açyk halkara matematika olimpiadasyny ilkinji gezek Aşgabat şäherinde geçirmek göz öňünde tutulýar. Şeýle...

06.01.2023 18:07
18844

Türkmenistanyň wekiliýeti Hytaýda bilim alýan türkmen talyplary bilen duşuşdy

6-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Hytaý Halk Respublikasyna amala aşyrýan döwlet saparynyň çäklerinde ýurdumyzyň Hökümet wekiliýetiniň agzalary dostlukly ýurduň abraýly ýokary okuw mekdeplerinde...