Figu 6 km belentlikde futbol oýnap, rekord goýdy

  • 27.09.2022 15:41
  • 30946
Figu 6 km belentlikde futbol oýnap, rekord goýdy

«Barselonanyň» we «Realyň» öňki futbolçysy Luiş Figu adaty bolmadyk futbol duşuşygyna gatnaşdy.

Mastercard korporasiýasy dünýä rekordyny goýup, taryha girmegi karar etdi. Munuň üçin gurama dürli kontinentlerden futbolçylardan iki sany ýygyndy düzdi, olara ady rowaýata öwrülen Luiş Figu ýolbaşçylyk etdi. Futbolçylar 6 müň 166 metr belentlige galyp, dartyş güýji bolmadyk ýagdaýda futbol oýnadylar.


Munuň üçin uçaryň bortunda 75 inedördül metr möçberinde ýörite futbol meýdançasy döredildi. Bu adaty bolmadyk oýunda Luiş Figu gol geçirmegi başardy. Bu oýun bolsa parabolalaýyn uçuşda iň belentlikde geçirilen futbol duşuşygy hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi.


şu gün 17:59
16

Anýelli işinden gidenden soň, Ferrero “Ýuwentusyň” prezidenti belleniler

Janluka Ferrero Italiýanyň “Ýuwentus” klubunyň prezident wezipesine belleniler diýlip, “býankonerleriň” öňki prezidenti Andrea Anýelliniň maşgalasynyň futbol klubuna gözegçilik edýän Exor holding kompaniýasynyň...

şu gün 13:23
4734

«Ýuwentusyň» ýolbaşçylary doly düzümde wezipesinden aýryldy

Turiniň «Ýuwentusynyň» ýolbaşçylary doly düzümde ygtyýarlyklaryny goýup, wezipesinden gitmegi karar etdiler. Bu barada La Gazzetta dello Sport habar berýär. Çeşmäniň habar bermegine görä, bu karar edaranyň nobatdan...

şu gün 03:32
13835

Dünýä çempionaty — 2022-niň 10-njy oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 10-njy oýun güni tamamlandy. 29-njy noýabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 2-nji tapgyrynyň soňky 4 sany duşuşygy geçirildi. А topar El-Haur, «Al-Baýt» stadiony Niderlandlar – Katar –...

şu gün 03:22
5095

DÇ-2022: ABŞ we Angliýa pleý-off tapgyryna çykdylar

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň jemleýji duşuşygynda ABŞ Eýrandan üstün çykdy. Dohada geçirilen oýun 1:0 hasabynda tamamlandy. Ýeke-täk goly 38-nji minutda Kristian Pulişiç...