Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýada iş saparynda bolýar

  • 26.09.2022 10:00
  • 18491
Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýada iş saparynda bolýar

25-nji sentýabrda irden Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Ýaponiýa ugrady.

Saparyň maksatnamasy boýunça Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýada birnäçe duşuşyklary, şol sanda bu ýurduň Premýer-ministri, parlamentiniň wekilleri, käbir öňdebaryjy ýapon kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirer.
Şeýle-de Gahryman Arkadagymyz Ýaponiýada döwlet derejesinde geçiriljek matam çäresine gatnaşar.


02.12.2023 22:41
15249

Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabada iş saparyny amala aşyrdy

Şu gün, 2-nji dekabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, Söwda-senagat edarasyna bardy. Bu barada «Watan»...

02.12.2023 09:24
11622

Serdar Berdimuhamedow we Gurbanguly Berdimuhamedow BAE-niň ýolbaşçylaryny gutladylar

Prezident Serdar Berdimuhamedow we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýana...

28.11.2023 08:02
4689

Serdar Berdimuhamedow we Gurbanguly Berdimuhamedow Husraw Nozirini YHG-nyň güni bilen gutladylar

Prezident Serdar Berdimuhamedow we Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary Husraw Nozirä YHG-nyň güni mynasybetli...

18.11.2023 10:12
6528

Türkmenistanyň Ýaponiýadaky ilçisi Tokionyň Tehnologiýa institutynyň hormatly professory bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Ýaponiýadaky ilçisi Atadurdy Baýramow ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Ýapon assosiasiýasynyň başlygy, Tokionyň Tehnologiýa institutynyň hormatly professory Hideomi Koinuma bilen duşuşyp...