9-njy oktýabrda Ýewro-2024 ýaryşynyň saýlama tapgyrynyň bijeleri çekiler

  • 21.09.2022 12:09
  • 6541
9-njy oktýabrda Ýewro-2024 ýaryşynyň saýlama tapgyrynyň bijeleri çekiler

Sişenbe güni, 20-nji sentýabrda Horwatiýanyň Hwar şäherinde UEFA-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň mejlisi geçirildi. Onuň netijeleri boýunça Ýewro-2024-iň kwalifikasiýasynyň bije çekilişiginiň şertleri tassyklanyldy. Bu barada UEFA-nyň resmi saýty habar berýär.

Kwalifikasiýanyň esasy şertleri:

  • Ýewro-2024-iň kabul edijisi hökmünde Germaniýa ýaryşyň final tapgyryna göni çykalga gazandy we saýlama tapgyryň bije çekilişigine gatnaşmaz;
  • Saýlama tapgyra 53 sany milli assosiasiýalar gatnaşar, olaryň milli ýygyndylary 10 topara bölüner: ýedi toparda bäş ýygyndydan, üçüsinde - alty ýygyndydan bolar;
  • Ýeňijiler we ikinji ornuň eýeleri ýaryşyň final tapgyryna çykar. Üç sany soňky ýollanmanyň eýeleri 2024-nji ýylyň martynda geçiriljek duşuşyklarda belli bolar;
  • 53 sany ýygyndy UEFA Milletler ligasynyň 2022/23 möwsüm üçin umumy reýtingine laýyklykda, paýlanylýar we ýedi sany sebede bölüner.

Ýaryşyň özi 2024-nji ýylyň 14-nji iýunyndan 14-nji iýuly aralygynda Germaniýanyň 10 şäherinde — Berlinde, Kýolnda, Mýunhende, Maýn boýundaky Frankfurtda, Gamburgda, Dortmundda, Leýpsigde, Gelzenkirhende, Ştutgartda we Dýusseldorfda geçiriler.


şu gün 11:47
7

“Ýuwentus” Super ligadan çykmak isleýändigini tassyklady

Italiýanyň “Ýuwentus” futbol kluby resmi saýtynda beýan bilen çykyş edip, onda Ispaniýanyň “Real” we “Barselona” klublaryna Super liganyň taslamasyndan çykmak isleýändigi barada hat iberendigini tassyklady. Bu...

düýn 21:23
22109

Messi näme üçin «Barselona» dolanyp barmandygyny düşündirdi

2022-nji ýylda Dünýä çempionatynyň çempiony, “Altyn topuň” 7 gezek eýesi argentinaly Lionel Messi Ispaniýanyň klubundan Fransiýanyň «PSŽ-sine» geçenindäki ýagdaýyň gaýtalanmagyny islemändigi üçin «Barselona» dolanyp...

düýn 12:06
7060

«West Hem» kluby UEFA Konferensiýalar ligasynyň ýeňijisi boldy

Konferensiýalar ligasynyň finalynda «West Hem» iňlis futbol klubunyň oýunçylary Italiýanyň «Fiorentinasyndan» üstün çykdylar. Pragada geçirilen duşuşyk 2:1 hasabynda tamamlandy. Duşuşygyň 62-nji minudynda Said...

düýn 10:53
15836

Messi Bekhemiň “Inter Maýami” klubuna geçýändigini mälim etdi

Argentinanyň milli ýygyndysynyň düzüminde dünýä çempiony Lionel Messi Demirgazyk Amerikanyň Esasy futbol ligasynyň (MLS) “Inter Maýami” kluby bilen şertnama baglaşar. Bu barada futbolçy “Mundo Deportivo” tarapyndan...