Meksikada 7,6 magnitudaly güýçli ýer titreme bolup geçdi

  • 20.09.2022 14:36
  • 18358
Meksikada 7,6 magnitudaly güýçli ýer titreme bolup geçdi

Duşenbe güni Meksikada bolup geçen 7,6 magnitudaly ýer titremesiniň netijesinde, häzirki maglumatlara görä, bir adam aradan çykdy diýip, NBC News habar berýär.

Bellenilip geçilişi ýaly, ol adam Kolima ştatynda Mansanilo port şäherinde aradan çykdy.
Ýer titreme Meksikada 1985-nji ýylyň we 2017-nji ýylyň weýrançylykly ýer titremeleriniň ýyllygynyň bellenilýän gününde bolup geçdi. Betbagtçylykly hadysany ýatlap, meksikan şäherlerinde matam duýduryş signallary ýaňlandy, şondan bir sagat geçmänkä-de şäherlerde ýer titremäni habar berýän hakyky signallar ýaňlandy.
Ýer titreme Meksikanyň Ýuwaş ummany kenarýakasynda duşenbe güni ýerli wagt bilen 13:05-de (23:05 aşg.) bolup geçdi. Onuň magnitudasy 7,6 bala ýetdi.


29.12.2022 07:47
22587

Filippinlerde güýçli siliň netijesinde adam pidalarynyň sany 32-ä ýetdi

Filippinlerde güýçli ýagynlar netijesinde ýüze çykan sil zerarly azyndan 32 adam aradan çykdy, 24 adam dereksiz ýitdi. Penşenbe güni Howplary duýdurmak we tebigy betbagtçylyklary ýok etmek boýunça milli geňeşiň...

30.11.2022 18:02
26121

Gawaý adalarynda dünýädäki iň uly hereket edýän wulkan atylyp başlady

Gawaý adalarynda soňky 38 ýylda ilkinji gezek dünýäniň iň uly hereket edýän wulkany — Mauna-Loa atylyp başlady. ABŞ-nyň Geologiýa gullugy (USGS) adalaryň ýaşaýjylaryna wulkanyň atylmagy bilen bagly ýagdaýyň örän...

23.11.2022 08:52
27545

Serdar Berdimuhamedow Indoneziýanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Indoneziýa Respublikasynyň Prezidenti Joko Widodo Indoneziýanyň Ýawa adasynda bolup geçen, adam pidalaryna hem-de köp sanly şikes ýetmelerine getiren ýertitremesi...

22.11.2022 16:39
19022

Indoneziýada bolup geçen ýer titremäniň pidalarynyň sany 268-e ýetdi

21-nji noýabrda Indoneziýada bolup geçen 5,1 magnitudaly ýer titremäniň pidalarynyň sany 268-e ýetdi. Bu barada Indoneziýanyň tebigy betbagtçylyklara garşy göreşmek boýunça milli agentligi habar berýär. Maglumatlara...