«PSŽ» Messi we Ramos bilen şertnamasyny uzaltmaga taýýar

  • 19.09.2022 12:38
  • 10799
«PSŽ» Messi we Ramos bilen şertnamasyny uzaltmaga taýýar

«PSŽ-nyň» sport direktory Luiş Kampuş klubuň Messi we Ramos bilen şertnamasyny uzaltmaga taýýardygyny mälim etdi.

"Men Messi üçin begenýärin, geçen möwsümde oňa kyn boldy. Ol ýigrimi ýyllap diýen ýaly "Barselonanyň" nyşany boldy. Ol durmuşyny düýpli üýtgetdi, täze ýere, täze liga geçdi. Indi biz öňki öwrenişen derejämizde oýnaýan Messini görýäris. Onuň "PSŽ-da" galmagyna umyt baglaýaryn.
Ramos geçen möwsümden nägile. Men oňa gowy düşünýän, oňa gaty üýtgeşik möwsüm garaşýar. Ol öňe gidýär. Şertnamany uzaltmalymy? Dagy näme" - diýip, RMC Sport Kampuşyň sözlerini getirýär.  

Messi "PSŽ" 2021-nji ýylyň tomsunda geçdi. Fransiýanyň çempionatynyň şu möwsüminde ol ýedi oýunda oýnap, üç gol geçirdi we ýedi gezek netijeli pas berdi. 2021-nji ýylda pariž klubunyň oýunçysy bolan Ramosyň hem hasabynda Liga 1-iň şu möwsüminde ýedi oýun bolanam bolsa, netijeli hereketleri bilen göze ilip bilmedi.


şu gün 12:04

Ronaldu “Al-Nasra” geçýändigi baradaky gürrüňleri ret etdi

Portugaliýaly futbolçy Kriştianu Ronaldu Saud Arabystanynyň «Al-Nasr» kluby bilen şertnama ylalaşylandygy baradaky maglumatlaryň hakykata laýyk gelmeýändigini aýtdy. “Ýok, bu dogry däl” – diýip, Portugaliýanyň...

düýn 15:38
23450

Dünýä çempionaty arakesmä gidýär. Çärýek finalçylaryň ählisi belli boldy

Katarda geçýän 2022-nji ýylyň futbol boýunça dünýä çempionatynyň 1/8 final tapgyry Portugaliýa — Şweýsariýa (6:1) oýny bilen tamamlandy. Netijede çärýek finalda oýnajak jübütler düzüldi, olaryň rejesi aşakdaky...

düýn 14:15
12306

DÇ - 2022: Marokko. Arap dünýäsiniň taryhynda ilkinji gezek

Katarda dowam edýän futbol boýunça dünýä çempionaty garaşylmadyk netijeleri bilen haýran galdyrmagyny dowam edýär. Marokkanyň ýygyndy toparynyň Ispaniýanyň milli ýygyndysyndan üstün çykyp, çärýek final oýunlaryna...

düýn 08:54
11692

Portugaliýa dünýä çempionatynyň 1/8 finalynda Şweýsariýadan üstün çykdy

Portugaliýanyň futbolçylary Katarda dünýä çempionatynyň 1/8 finalynda Şweýsariýadan uly hasap bilen üstün çykdylar. Lusailde geçirilen duşuşyk 6:1 hasabynda tamamlandy. Portugaliýanyň düzüminde Gonsalu Ramuş üç...