Gucci Italiýanyň iň gymmat moda brendi boldy

  • 22.05.2022 07:52
  • 10382
Gucci Italiýanyň iň gymmat moda brendi boldy

Britaniýanyň bazary öwreniji kompaniýasy Kantar Italiýanyň moda pudagynda iň gymmat brendleriň ýyllyk sanawyny düzüp, Gucci brendini sanawyň başynda goýdy. Bu barada “WWD” gazeti habar berýär diýip, gazeta.ru belleýär.

Kantar kompaniýasy brendleriň bahasyny öwrenmek arkaly Top 30 Most Valuable Italian Brands sanawyny düzdi. Bassyr dördünji ýyl moda pudagynda reýtingiň birinji ornuny Kering korporasiýasyna degişli bolan Gucci eýeleýär. Kantar-yň maglumatlaryna görä, italýan brendiniň bahasy geçen ýyl bilen deňeşdirilende 12% ýokarlanyp, 37,9 mlrd dollar boldy. Şol bir wagtyň özünde Gucci-niň bahasy sanawdaky ähli italýan brendleriniň umumy bahasynyň tas üçden birine deňdir. Olaryň umumy bahasy 128,7 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar.

Italiýanyň moda öýleriniň arasynda bahasy boýunça ikinji orny Prada brendi eýeledi. Ol 5,6 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar. Üçünji orunda 4,7 mlrd dollar baha bilen Fendi ýerleşdi. Gözlegde bellenilişi ýaly, bu brendiň ösmegine Fendace ady bilen çykan we alyjylarda gyzyklanma döreden Versace bilen bilelikdäki kolleksiýa ýardam etdi. Iň gowy lýuks brendleriň onlugyna Bulgari, Giorgio Armani, Bottega Veneta, Salvatore Ferragamo, Valentino we Dolce & Gabbana hem girdi. 


08.12.2021 13:01
3084

2022-nji ýylda geçiriljek «Ýewrowideniýä» ilkinji gatnaşyjy belli boldy

2022-nji ýylda geçiriljek «Ýewrowideniýe» üçin gatnaşyjysyny we aýdymy resmi taýdan yglan eden ilkinji ýurt Bolgariýa boldy. Italiýanyň Turin şäherinde geçiriljek bäsleşige çilili wokalçy Ronni Romero bilen “Intelligent...

18.11.2021 16:28
1893

Serb kompaniýasy «Armani» moda öýüniň täze egin-eşik öndürijisi boldy

Serbiýanyň günortasyndaky Raşka şäherinden “Luss tekstil” kompaniýasy Italiýanyň “Armani” moda öýi bilen şertnama baglaşdy. Bu barada PKS dokma assosiasiýasynyň geňeşçisi Nemanýa Ýowanowiç Serbiýanyň PTC merkezi...

03.09.2021 07:58
2308

Italiýada 78-nji Wenesiýa film festiwaly açyldy

1-nji sentýabrda Italiýada 78-nji Wenesiýa film festiwaly öz işine başlady. Festiwal Pedro Almodowaryň “Parallel eneler” filmi bilen açyldy. Bu barada RIA Nowosti habar berdi. Filmde baş keşpleriň birini belli...

03.09.2021 07:32
2145

2022-nji ýylda “Ýewrowideniýäni” geçirmäge Italiýanyň bäş şäheri dalaş edýär

Italiýanyň bäş şäheri – Milan, Bolonýa, Pezaro, Rimini we Turin 2022-nji ýylda “Ýewrowideniýe” aýdym-saz bäsleşigini geçirmäge dalaş edýär. Bu barada Il Messaggero gazeti habar berdi diýip, www.silver.ru belleýär...