Dünýäniň iň gowy futbolçysyna “Altyn top” baýragy möwsümiň ahyrynda gowşurylar

  • 14.03.2022 15:56
  • 6998
Dünýäniň iň gowy futbolçysyna “Altyn top” baýragy möwsümiň ahyrynda gowşurylar

“France Football” žurnalynyň wersiýasyna görä, dünýäniň iň gowy futbolçysy üçin “Altyn top” baýragy indi senenama ýylynyň däl-de, möwsümiň ahyrynda gowşurylar. Bu barada L’Equipe gazetiniň saýtynda habar berilýär diýip, sportrbc.ru belleýär.

Şonuň üçin 2022-nji ýylda “Altyn top” häzirki möwsümiň ähli ýaryşlary tamamlananda, sentýabr ýa-da oktýabr aýynda gowşurylar. 

Mundan başga-da, “Altyn topy” almaga dalaşgärleriň gysga sanawyny düzmek boýunça ýörite komitetde Angliýanyň çempionatynyň we “Çelsiniň” düzüminde Çempionlar ligasynyň ýeňijisi Didýe Drogba bolar. Iň gowy futbolçyny kesgitleýän emin agzalarynyň düzümi hem 100 adama çenli azaldyldy. Ses bermäge diňe FIFA-nyň reýtingindäki ilkinji 100 döwletiň wekilleriniň hukugy bolar. 

Şeýle-de, ses bermek üçin ölçegler hem üýtgedildi. Esasy görkeziji oýunçynyň şahsy görkezijileri bolar, ondan soň gazanylan titullar we adalatly oýnuň ýörelgeleriniň berjaý edilmegi göz öňünde tutular. Bu ölçeglerden “oýunçynyň karýerasy” punkty aýryldy.

Geçen ýyl argentinaly Lionel Messi “Altyn topa” karýerasynda ýedinji gezek eýe boldy, ol ses berişlikde polşaly Robert Lewandowskiden we italiýaly Žoržinýodan öňe geçdi.


şu gün 09:09
7184

Argentina Awstraliýadan üstün çykyp, dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykdy

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň 1/8 final duşuşygynda Argentinanyň futbolçylary Awstraliýadan üstün çykdylar. Al-Raýanda geçen duşuşyk 2:1 hasabynda tamamlandy. Argentinanyň düzüminde Lionel...

düýn 23:29
7027

Niderlandlar ABŞ-ny ýeňip, dünýä çempionatynyň 1/4 finalyna çykdylar

Niderlandlar Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykmagy başaran ilkinji ýygyndy boldy. 1/8 final tapgyrynda olar ABŞ-ny 3:1 hasabynda ýeňdiler. Ýeňiji bolanlaryň düzüminde Memfis...

düýn 16:06
13664

Şotlandiýada futbolçylar üçin täze düzgünler girizilýär

Şotlandiýada profess­ional futbolçylara oýnuň öňüsyrasynda we ondan soňky gün tür­genleşiklerde kelle bilen oýnamak gadagan ediler. Bu Glazgo uniwersitetiniň öňki oýunçylaryň kelle beýnisiniň kesellerin­den üç...

düýn 09:19
13854

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun güni tamamlandy. 2-nji dekabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 3-nji tapgyrynyň soňky 4 sany duşuşygy geçirildi. G topar Doha, «974» stadiony Serbiýa – Şweýsariýa – 2:3 (2:2)...