«Ýewrowideniýe – 2022-niň» alypbaryjylary belli boldy

  • 13.02.2022 10:39
  • 3277
«Ýewrowideniýe – 2022-niň» alypbaryjylary belli boldy

Şu ýyl Italiýanyň Turin şäherinde geçiriljek “Ýewrowideniýe” bäsleşigini alypbaryjylaryň atlary belli boldy. eurovision.tv saýtynyň habar bermegine görä, alypbaryjylar Laura Pauzini, Alessandro Kattelan we Mika bolar. Zehinli üçlük 10, 12 we 14-nji maýda geçiriljek “Ýewrowideniýe – 2022-niň” ýarym finalyny we grand-finalyny alyp barar. 

Häzirki wagtda Laura Pauzini Italiýanyň iň meşhur aýdymçylarynyň biridir. Ol “Gremmi” halkara bäsleşiginiň ençeme gezek ýeňijisi boldy. Onuň ýany bilen alypbaryjy güýmenje şüweleňlerini dörediji we alypbaryjy Alessandro Kattelan boldy. Ol Total Request Live, Le Iene we The X Factor (Italiýa) ýaly programmalar bilen tanalýar. Alypbaryjylar düzümini asly Liwandan bolan britaniýaly sazanda Mika jemleýär. 2007-nji ýylda ol “Grace Kelly” aýdymynyň üsti bilen dünýäde esasy pop-sensasiýasyna öwrüldi.

Italiýa “Ýewrowideniýe” bäsleşiginiň eýýäm iki gezek eýesi boldy. 1965-nji ýylda bäsleşik Neapolda, 1991-nji ýylda Rimde geçirildi.


15.12.2022 12:06
5966

Fransiýanyň wekili Lissandro «Çagalaryň Ýewrowideniýesinde» ýeňiş gazandy

Fransiýanyň wekili Lissandro Ermenistanda geçen «Çagalaryň Ýewrowideniýesi» bäsleşiginde üstün çykdy, diýip saz şüweleňiniň resmi saýtynda habar berilýär. On üç ýaşly Lissandro Oh Maman! rok-n-rol kompozisiýasy...

24.11.2022 16:00
3148

«Ýewrowideniýe-2023-de» ses bermegiň täze düzgünleri hereket eder

«Ýewrowideniýe-2023-de» ses bermegiň täze düzgünleri hereket eder. Indi bu bäsleşige gatnaşyjylaryň ykbalyny diňe tomaşaçylar çözer diýip, bäsleşigiň resmi saýtynda habar berilýär. Emin agzalaryny halkara saz bäsleşiginiň...

10.10.2022 08:55
3453

2023-nji ýylda «Ýewrowideniýe» Liwerpulda geçer

2023-nji ýylda "Ýewrowideniýe" aýdym-saz bäsleşigi iňlis Liwerpulynda geçer. Bu barada anna güni Ýewropa habarlar birleşigi bilen bilelikde ýeňijiniň sargydyny saýlan  Bi-bi-si habar beriş korporasiýasynyň ýaýlymynda...

30.09.2022 11:06
2244

2023-nji ýylda “Ýewrowideniýe” Liwerpulda ýa-da Glazgoda geçiriler

“Ýewrowideniýe” halkara aýdym-saz bäsleşigi 2023-nji ýylda Liwerpulda ýa-da Glazgoda geçiriler. Bu barada “Bi-bi-si” habar berdi diýip, centralasia.media belleýär. “Ýewrowideniýe-2023-i” geçirmek hukugyna dalaş...