Madagaskara weýran ediji siklon aralaşdy

  • 08.02.2022 15:59
  • 21798
Madagaskara weýran ediji siklon aralaşdy

Madagaskara ýumrulan “Batsirai” atly güýçli tropiki siklon netijesinde azyndan 10 adam aradan çykdy. 50 müňe golaý ýaşaýjy öýlerini terk edip, ýörite döredilen gaçybatalgalarda gizlenmeli boldular diýip, Euronews-e salgylanyp, Day.Az habar berýär. 

Siklon ýekşenbe güni bu ada döwletiň gündogar kenaryna aralaşdy. Ol özi bilen güýçli ýagyş we güýji sagatda 235 km ýeten ýeli getirdi, bu hem kenarýaka sebitlerinde uly tolkunlaryň döremegine sebäp boldy. Netijede, birnäçe oba doly weýran edildi.
Madagaskarda Bütindünýä azyk maksatnamasynyň bölüm müdiri Paskualina Di Sirio şeýle belleýär: “Adamlaryň gizlenen gaçybatalgalaryna hem zeper ýetdi, şonuň üçin şu gün irden olar galan zatlaryny barlamak we bir zatlary dikeldip bolýandygyny bilmek üçin öz öýlerine dolandylar. Soň olar başga gaçybatalga gözlemeli bolarlar. Sebäbi gaçybatalgalara-da zeper ýetdi”.
Ýerli KHBS-iň habar bermegine görä, käbir şäherlerde iki gün bäri elektrik togy ýok, suw üpjünçiligi-de kesildi. Hatda adatça ewakuasiýa merkezleri hökmünde ulanylýan mekdepleriň we ybadathanalaryň hem üçekleri aýryldy.
Meteorologlaryň çaklamasyna görä, siklon günorta-günbatar tarapa hereket edýär we heniz Afrikanyň kontinental bölegine howp salmaýar.


07.02.2023 09:05
54456

Raşid Meredow türk kärdeşine gynanç bildirdi. Ýer titremäniň pidalarynyň sany 3 müňe golaýlady

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren güýçli ýer titreme zerarly Türkiýäniň daşary işler ministri Mewlýut Çawuşogla gynanç hem medet beriji sözlerini...

07.02.2023 01:22
45431

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýedäki we Siriýadaky ýer titremeleriniň pidalaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana ýurduň günorta-gündogar sebitinde, Siriýa Arap Respublikasynyň...

07.02.2023 01:10
33212

Serdar Berdimuhamedow Türkiýäniň we Siriýanyň Prezidentlerine ýer titreme zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana ýurduň günorta-gündogar sebitinde, Siriýa Arap Respublikasynyň Prezidenti Başar Al Asada ýurduň demirgazyk...

06.02.2023 20:04
63029

Pidalaryň sany artýar: Türkiýede we Siriýada ýer titremeleriniň pidalary barada maglumat (täzelendi)

Türkiýäniň günorta-gündogarynda Kahramanmaraş welaýatynda epi merkezi ýerleşen ýer titremäniň pidalarynyň sany 1498 ýetdi, 8,5 müňden gowrak adam şikes aldy. Bu barada duşenbe güni Türkiýäniň Hökümetinde Adatdan...