FIFA futbolçylaryň kärendesi boýunça täze düzgünleri tassyklady

  • 23.01.2022 12:38
  • 7071
FIFA futbolçylaryň kärendesi boýunça täze düzgünleri tassyklady

Halkara futbol federasiýasy (FIFA) futbolçylaryň kärendesi boýunça täze düzgünleriň girizilendigini mälim etdi. Bu barada guramanyň resmi web sahypasyna salgylanyp, championat.com habar berdi.

Oýunçylaryň kärendesi boýunça täze düzgünler şulardan ybarat:

1. Indiki möwsümden başlap, kärendäniň şertleri (dowamlylygy, maliýe maglumatlary we ş.m.) görkezilen ýazmaça şertnama kärendäniň hökmany şerti bolar.
2. Kärendäniň iň gysga möhleti - iki transfer penjiresiniň aralygy;
3. Iň köp kärende möhleti - bir ýyl;
4. Şol bir klublaryň arasynda kärendesine alynýan oýunçylaryň sanyna çäklendirme giriziler: klub möwsümiň dowamynda bir kluba üçden köp oýunçy kärendesine berip bilmez we bir klubdan üçden köp oýunçy kärendesine alyp bilmez.
5. Möwsüm boýunça kärendesine bermegiň /almagyň umumy sanyna çäklendirme giriziler. Bu düzgüne geçiş ýuwaş-ýuwaşdan, tapgyrlaýyn amala aşyrylar:

  • - 2022-nji ýylyň 1-nji iýulyndan 2023-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli klub iň köp 8 oýunçyny kärendesine berip/alyp biler;
  • - 2023-nji ýylyň 1-nji iýulyndan 2024-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli hem şol ulgam hereket eder, ýöne kärendesine bermek/almak boýunça oýunçylaryň iň köp sany 7 bolar;
  • - 2024-nji ýylyň 1-nji iýulyndan başlap, kärendesine berlen/alnan oýunçylaryň iň köp sany 6 bolar. Bu san hemişelik esas bolup galar.

Düzgünnama üýtgetmeler 2022-nji ýylyň iýul aýyndan güýje girer.


30.01.2023 18:16
16992

«Barselona» bilen «Real» Ispaniýanyň Kubogynyň ýarym finalynda duşuşarlar

Ispaniýanyň Kubogynyň ýarym final tapgyrynda Madridiň «Realy» bilen «Barselona» duşuşar. Klublaryň arasynda birinji oýun 1-nji ýa-da 2-nji martda «Santýago Bernabeo» stadionynda geçiriler, jogap duşuşygy 4,5 ýa...

29.01.2023 22:42
7174

«Barselona» Gawi we Arauho bilen şertnamalaryny uzaltdy

«Barselonanyň» direktory Mateu Alemani Gawi we Ronald Arauho bilen şertnamalarynyň uzaldylýandygyny habar berdi diýip,  «Matç» habar berýär. "Gawi we Arauho öz şertnamalaryny bireýýäm uzaltdylar. Oýunçylar üç möwsüme...

27.01.2023 01:53
9765

2023-nji ýyldaky UEFA-nyň Super kubogy ugrundaky oýun Kazandan Afina geçirildi

Ýewropanyň Futbol Assosiasiýalarynyň Birleşigi (UEFA) 2023-nji ýylda geçiriljek UEFA-nyň Super Kubogy ugrundaky oýny Kazandan Afina geçirdi. Bu barada UEFA-nyň metbugat gullugy habar berdi diýip, TASS belleýär...

26.01.2023 15:46
17773

Habi Alonso 2024-nji ýylda “Realyň” baş tälimçisi bolup biler

«Realyň» ýolbaşçylygy Habi Alonsony klubuň baş tälimçisi wezipesinde Karlo Ançelottiniň ornuny eýeläp biljek hünärmen hökmünde görýär. Bu barada ispan metbugaty habar berdi diýip, sovsport.ru belleýär. Bellenilişi...