FIFA Puşkaş baýragyna dalaş edýän üç finalçynyň adyny aýtdy

  • 05.01.2022 17:51
  • 8795
FIFA Puşkaş baýragyna dalaş edýän üç finalçynyň adyny aýtdy

Halkara futbol federasiýasy (FIFA) iň owadan gol üçin Ferens Puşkaş adyndaky baýraga dalaş edýän oýunçylaryň üçlügini belli etdi. Bu barada matchtv.ru habar berýär.

Guramanyň saýtyny ulanyjylaryň arasynda geçirilen ses berişligiň netijesi boýunça sanawda 11 adamdan üçüsi galdy: “Tottenhemiň” ýarym goragçysy Erik Lamela, “Baýeriň” hüjümçisi Patrik Şik we “Portunyň” hüjümçisi Mehdi Taremi. 

Ýeňijiniň ady 17-nji ýanwarda ýörite dabarada yglan ediler. 

FIFA-nyň Ferens Puşkaş adyndaky baýragy 2009-njy ýyldan bäri jynsyna garamazdan geçen ýylda iň owadan goluň awtory bolan oýunça berilýär. Bu baýragyň häzirki eýesi Angliýanyň çempionatynyň oýnunda “Býornliniň” derwezesine gol geçiren “Tottenhemden” koreýaly Son Hyn Mindir.


şu gün 09:09
7184

Argentina Awstraliýadan üstün çykyp, dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykdy

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň 1/8 final duşuşygynda Argentinanyň futbolçylary Awstraliýadan üstün çykdylar. Al-Raýanda geçen duşuşyk 2:1 hasabynda tamamlandy. Argentinanyň düzüminde Lionel...

düýn 23:29
7027

Niderlandlar ABŞ-ny ýeňip, dünýä çempionatynyň 1/4 finalyna çykdylar

Niderlandlar Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykmagy başaran ilkinji ýygyndy boldy. 1/8 final tapgyrynda olar ABŞ-ny 3:1 hasabynda ýeňdiler. Ýeňiji bolanlaryň düzüminde Memfis...

düýn 16:06
13664

Şotlandiýada futbolçylar üçin täze düzgünler girizilýär

Şotlandiýada profess­ional futbolçylara oýnuň öňüsyrasynda we ondan soňky gün tür­genleşiklerde kelle bilen oýnamak gadagan ediler. Bu Glazgo uniwersitetiniň öňki oýunçylaryň kelle beýnisiniň kesellerin­den üç...

düýn 09:19
13854

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun güni tamamlandy. 2-nji dekabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 3-nji tapgyrynyň soňky 4 sany duşuşygy geçirildi. G topar Doha, «974» stadiony Serbiýa – Şweýsariýa – 2:3 (2:2)...