«Raýýa we iň soňky aždarha» on ugur boýunça Annie Awards baýraklaryna hödürlendi

  • 25.12.2021 08:27
  • 3026
«Raýýa we iň soňky aždarha» on ugur boýunça Annie Awards baýraklaryna hödürlendi

Doly göwrümli «Raýýa we soňky aždarha» multfilmi her ýyl geçirilýän Anni Awards baýraklaryna iň köp ugur boýunça dalaşgär görkezildi. Bu barada slovodel.com habar berdi.

Doly göwrümli “Raýýa we soňky aždarha” animasiýa filmi jemi on ugur boýunça baýraga dalaşgär görkezilip, bu babatda öňdebaryjylygy eýeledi. Ondan soň dokuz ugur boýunça dalaşgärlige hödürlenen “Enkanto” ýerleşdi. "Luka" we "Mitçeller maşynlara garşy" multfilmleri bolsa hersi sekiz ugur boýunça baýraga hödürlendi.
Bu dört filmiň hemmesi iň oňat animasiýa filmi üçin baş baýraga dalaşgär görkezildi. Şeýle-de, dalaşgärleriň sanawyna “Zweropoý-2” hem girýär.
Baýragyň ýeňijileri  22-nji fewralda yglan ediler.

29.11.2022 16:39
10219

«Awatar 2» — Golliwudyň taryhynda iň gymmat filmleriň biri

The Hollywood Reporter-iň çeşmelerine görä, "Awatar: Suwuň ýoly" filminiň býujeti 350-400 mln dollardan ybarat. Şeýlelikde, film Golliwudyň taryhynda, hatda puluň hümmetiniň gaçandygyny hasaba alaňda-da, iň gymmat...

26.11.2022 14:14
21132

Ember Herd Google-da iň köp gözlenen tanymal adam boldy

CelebTatter portaly ABŞ-da Google-dan peýdalanyjylaryň isleglerini seljerdi. Ember Herd meşhur şahslaryň arasynda birinji boldy - onuň adyny her aýyň dowamynda 5,6 mln gezek gözläpdirler. Aktrisanyň öňki ýanýoldaşy...

23.11.2022 12:12
2433

Stiwen Spilberg Berlin kinofestiwalynyň abraýly «Altyn aýy» baýragyny alar

Amerikan režissýory, ssenariýaçysy we prodýuseri Stiwen Spilberg 73-nji Halkara Berlin kinofestiwalynyň abraýly "Altyn aýy" baýragynyň eýesi bolar diýip, guramaçylar habar berdiler.  "73-nji Halkara Berlin kinofestiwaly...

22.10.2022 15:34
8058

Jared Leto gender taýdan bitarap ideg kosmetika brendini işe girizdi

Jared Leto gender taýdan bitarap kosmetika brendi Twentynine Palms-y işe girizdi. Bu barada Vogue žurnalyna salgylanyp, incrussia.ru belleýär. Markanyň ady Kaliforniýanyň günorta-gündogar bölegindäki Joşua-Tri...