Arap dili geljekde FIFA-nyň resmi dilleriniň hataryna goşulyp biler

  • 21.12.2021 20:08
  • 2709
Arap dili geljekde FIFA-nyň resmi dilleriniň hataryna goşulyp biler

Arap dili geljekde bäşinji dil hökmünde FIFA-nyň resmi dilleriniň hataryna goşulyp biler. Bu barada guramanyň resmi web sahypasyna salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär.

Häzirki wagtda FIFA-da dört sany dil - iňlis, fransuz, nemes we ispan dilleri resmi taýdan ulanylýar.

"Bu gün BMG-de arap diliniň bütindünýä güni we Katarda geçirilen ilkinji Arap Milletleriniň Kubogynyň iň aýgytlaýjy pursaty. Diňe bir arap dilli 20 ýurtda ýaşaýan 450 million adamyň däl, eýsem dünýä ýüzündäki millionlarça araplaryň hem gürleýän arap diliniň ähmiýetini ykrar etmegiň nyşany hökmünde, FIFA-nyň prezidenti (Janni Infantino) arap dilini FIFA-nyň resmi diline öwürmegi teklip eder. FIFA-nyň prezidentiniň teklibi Kataryň, Ýakyn Gündogaryň we Demirgazyk Afrikanyň gyzyklanýan taraplary bilen uzak möhletleýin çekişmelerden gelip çykýar we Arap Milletleriniň Kubogynyň tamamlanmagyna gabat gelýär - diýip, guramanyň resmi web sahypasynda habar berilýär.


şu gün 13:30
5860

«Mançester Ýunaýted» Ronaldunyň ornuny tutjak iki oýunçy tapdy

Angliýanyň Premýer-ligasynyň (APL) “Mançester Ýunaýted” klubunyň baş tälimçisi Erik ten Hag portugaliýaly hüjümçi Kriştianu Ronaldunyň ornuna “Milandan” Rafael Leaony we “PSW-de” çykyş edýän Kodi Gakpony göz öňünde...

şu gün 09:17
8085

Dünýä çempionaty — 2022-niň 9-njy oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 9-njy oýun güni tamamlandy. 28-nji noýabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 2-nji tapgyrynyň soňky 4 sany duşuşygy geçirildi. G topar El-Wakra, «Al-Janub» stadiony Kamerun– Serbiýa – 3:3...

şu gün 09:05
5762

DÇ-2022: Portugaliýa Urugwaýdan üstün çykyp, pleý-off tapgyryna çykdy

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň ikinji duşuşygynda Portugaliýa Urugwaýdan üstün çykdy. Lusailde geçirilen duşuşyk 2:0 hasabynda tamamlandy. Gollaryň ikisini hem Brunu...

şu gün 08:57
3434

Braziliýa Şweýsariýany ýeňip, dünýä çempionatynyň pleý-off tapgyryna çykdy

Braziliýanyň milli ýygyndysynyň futbolçylary Katarda geçirilýän dünýä çempionatynyň ikinji tapgyrynda Şweýsariýadan 1:0 hasabynda üstün çykdylar. Dohada geçirilen duşuşykda braziliýalylara ýeňşi 83-nji minutda...