Chanel baş müdirini üýtgedýär

  • 16.12.2021 17:30
  • 4129
Chanel baş müdirini üýtgedýär

Fransiýanyň Chanel SA kompaniýasynyň baş ýerine ýetiriji müdiri öň Unilever Plc kompaniýasynda HR-müdiri wezipesini ýerine ýetiren Lina Nair bolar. Chanel moda öýüne dogany Žerar Werthaýmer bilen bilelikde eýeçilik edýän häzirki baş müdir Alen Werthaýmer indiki ýylyň başyndan kompaniýanyň ýerine ýetiriji başlygy wezipesini eýelär diýlip, Chanel-iň habarynda aýdylýar. Muny www.swissinfo.ch ýetirýär.

Nair 1992-nji ýyldan bäri iýmit önümlerini we öý üçin harytlary öndürýän Unilever kompaniýasynda işleýär. Ol karýerasyna Unilever-iň Hindistandaky bölümçesinde başlap, wagtyň geçmegi bilen wezipesini ýokarlandyrdy.

Unilever Nairiň kompaniýanyň iň ýaş HR-müdiri, şeýle-de bu wezipede ilkinji aýal we Aziýanyň ilkinji wekili bolandygyny belleýär. Nair Chanel-iň baş müdiri hökmünde Londonda işlär, ol ýerde 2018-nji ýyldan bäri moda öýüniň ştab-kwartirasy ýerleşýär.

2020-nji ýylda Chanel girdejisi boýunça dünýäde “lýuks” harytlaryny öndürijileriň arasynda altynjy orny eýeledi. Geçen ýyl koronawirus pandemiýasy sebäpli onuň satuwy ondan öňki ýyl bilen deňeşdirilende 17,6% peselip, 10,1 mlrd dollara ýetdi.  

Bain & Co-nyň hasaplamasy boýunça, şu ýyl dünýädäki “lýuks” öndürijileriniň umumy satuwy, takmynan, 283 mlrd ýewro bolar, 2025-nji ýyla çenli bolsa 370 mlrd ýewro ýeter. 

29.11.2022 16:39
10219

«Awatar 2» — Golliwudyň taryhynda iň gymmat filmleriň biri

The Hollywood Reporter-iň çeşmelerine görä, "Awatar: Suwuň ýoly" filminiň býujeti 350-400 mln dollardan ybarat. Şeýlelikde, film Golliwudyň taryhynda, hatda puluň hümmetiniň gaçandygyny hasaba alaňda-da, iň gymmat...

26.11.2022 14:14
21132

Ember Herd Google-da iň köp gözlenen tanymal adam boldy

CelebTatter portaly ABŞ-da Google-dan peýdalanyjylaryň isleglerini seljerdi. Ember Herd meşhur şahslaryň arasynda birinji boldy - onuň adyny her aýyň dowamynda 5,6 mln gezek gözläpdirler. Aktrisanyň öňki ýanýoldaşy...

23.11.2022 12:12
2433

Stiwen Spilberg Berlin kinofestiwalynyň abraýly «Altyn aýy» baýragyny alar

Amerikan režissýory, ssenariýaçysy we prodýuseri Stiwen Spilberg 73-nji Halkara Berlin kinofestiwalynyň abraýly "Altyn aýy" baýragynyň eýesi bolar diýip, guramaçylar habar berdiler.  "73-nji Halkara Berlin kinofestiwaly...

22.10.2022 15:34
8059

Jared Leto gender taýdan bitarap ideg kosmetika brendini işe girizdi

Jared Leto gender taýdan bitarap kosmetika brendi Twentynine Palms-y işe girizdi. Bu barada Vogue žurnalyna salgylanyp, incrussia.ru belleýär. Markanyň ady Kaliforniýanyň günorta-gündogar bölegindäki Joşua-Tri...