CNN: ABŞ-da güýçli tupan netijesinde birnäçe ştatda 79 adam aradan çykdy

  • 12.12.2021 10:00
  • 17104
CNN: ABŞ-da güýçli tupan netijesinde birnäçe ştatda 79 adam aradan çykdy

ABŞ-nyň birnäçe ştatlarynda bolup geçen güýçli tupan netijesinde azyndan 79 adam aradan çykdy. Bu barada şenbe güni CNN teleýaýlymy habar berdi. Pidalaryň sanynyň artmagy ahmal.

Pidalaryň iň köp sany — 70 adam — Kentukki ştatynda hasaba alynda, bu ştatda has ýumrujylykly tupan boldy. Ştatyň gubernatorynyň duýdurmagyna görä, pidalaryň sany ýüze ýetip biler. Arkanzasda we Tennesi ştatlaryň her birinde üç adam, Illinoisde iki adam aradan çykdy, Missuride bolsa 84 ýaşly  zenan aradan çykdy.


29.12.2022 07:47
22654

Filippinlerde güýçli siliň netijesinde adam pidalarynyň sany 32-ä ýetdi

Filippinlerde güýçli ýagynlar netijesinde ýüze çykan sil zerarly azyndan 32 adam aradan çykdy, 24 adam dereksiz ýitdi. Penşenbe güni Howplary duýdurmak we tebigy betbagtçylyklary ýok etmek boýunça milli geňeşiň...

30.11.2022 18:02
26198

Gawaý adalarynda dünýädäki iň uly hereket edýän wulkan atylyp başlady

Gawaý adalarynda soňky 38 ýylda ilkinji gezek dünýäniň iň uly hereket edýän wulkany — Mauna-Loa atylyp başlady. ABŞ-nyň Geologiýa gullugy (USGS) adalaryň ýaşaýjylaryna wulkanyň atylmagy bilen bagly ýagdaýyň örän...

23.11.2022 08:52
27663

Serdar Berdimuhamedow Indoneziýanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Indoneziýa Respublikasynyň Prezidenti Joko Widodo Indoneziýanyň Ýawa adasynda bolup geçen, adam pidalaryna hem-de köp sanly şikes ýetmelerine getiren ýertitremesi...

22.11.2022 16:39
19063

Indoneziýada bolup geçen ýer titremäniň pidalarynyň sany 268-e ýetdi

21-nji noýabrda Indoneziýada bolup geçen 5,1 magnitudaly ýer titremäniň pidalarynyň sany 268-e ýetdi. Bu barada Indoneziýanyň tebigy betbagtçylyklara garşy göreşmek boýunça milli agentligi habar berýär. Maglumatlara...