TikTok: 2021-nji ýylyň iň meşhur aýdymlary

  • 09.12.2021 09:07
  • 8638
TikTok: 2021-nji ýylyň iň meşhur aýdymlary

TikTok jemgyýetçilik tory tutuş dünýä ýüzünden ulanyjylarynyň arasynda 2021-nji ýylyň iň meşhur aýdymlarynyň sanawyny çap etdi. Bu barada mir24.tv habar berýär.

Bellenilişi ýaly, sanawda Garri Maýklyň (Masked Wolf) «Astronaut in the ocean» aýdymy birinji, italýan topary Maneskiniň «Beggin» aýdymy ikinji, Popp Hunnanyň «Adderall» (Corvette Corvette) aýdymy bolsa üçünji orny eýeledi.
Sazandalar Elýotto we Zediwan tarapyndan işlenen «Sugar crash» aýdymy dördünji, Jastin Biber we rep aýdymçysy Çarlton Howard (The Kid LAROI) tarapyndan bilelikde ýerine ýetirilen «Stay» atly aýdym bolsa bäşinji orun bilen, TikTok tarapyndan düzülen sanawyň ilkinji bäşligini jemledi.

29.11.2022 16:39
10219

«Awatar 2» — Golliwudyň taryhynda iň gymmat filmleriň biri

The Hollywood Reporter-iň çeşmelerine görä, "Awatar: Suwuň ýoly" filminiň býujeti 350-400 mln dollardan ybarat. Şeýlelikde, film Golliwudyň taryhynda, hatda puluň hümmetiniň gaçandygyny hasaba alaňda-da, iň gymmat...

26.11.2022 14:14
21132

Ember Herd Google-da iň köp gözlenen tanymal adam boldy

CelebTatter portaly ABŞ-da Google-dan peýdalanyjylaryň isleglerini seljerdi. Ember Herd meşhur şahslaryň arasynda birinji boldy - onuň adyny her aýyň dowamynda 5,6 mln gezek gözläpdirler. Aktrisanyň öňki ýanýoldaşy...

23.11.2022 12:12
2433

Stiwen Spilberg Berlin kinofestiwalynyň abraýly «Altyn aýy» baýragyny alar

Amerikan režissýory, ssenariýaçysy we prodýuseri Stiwen Spilberg 73-nji Halkara Berlin kinofestiwalynyň abraýly "Altyn aýy" baýragynyň eýesi bolar diýip, guramaçylar habar berdiler.  "73-nji Halkara Berlin kinofestiwaly...

22.10.2022 15:34
8058

Jared Leto gender taýdan bitarap ideg kosmetika brendini işe girizdi

Jared Leto gender taýdan bitarap kosmetika brendi Twentynine Palms-y işe girizdi. Bu barada Vogue žurnalyna salgylanyp, incrussia.ru belleýär. Markanyň ady Kaliforniýanyň günorta-gündogar bölegindäki Joşua-Tri...