France Football ilkinji gezek ýylyň iň gowy hüjümçisini saýlady

  • 03.12.2021 17:54
  • 3940
France Football ilkinji gezek ýylyň iň gowy hüjümçisini saýlady

“Bawariýanyň” hem-de Polşanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Robert Lewandowski France Football neşiri tarapyndan ýylyň iň gowy hüjümçisi diýlip saýlandy. Bu barada championat.com habar berdi.

Fransuz neşiriniň bu baýragy ilkinji gezek gowşurýandygy bellärliklidir. Ol bir senenama ýylynda klubuň we milli ýygyndynyň düzüminde iň köp gol geçiren oýunça gowşurylar. 2021-nji ýylda Lewandowski kluby we milli ýygyndysy üçin 64 gol geçirdi.
Geçen möwsümiň ahyrynda Lewandowski “Altyn aýakgap” baýragyny gazanyp, Ýewropa milli çempionatynda iň köp gol geçiren oýunçy boldy (Bundesliganyň 29 oýnunda 41 gol).
33 ýaşly oýunçy şu möwsümdäki ähli ýaryşlarda "Bawariýa" üçin 20 oýunda 25 gol geçirdi we 2 asist etdi.


şu gün 09:09
7184

Argentina Awstraliýadan üstün çykyp, dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykdy

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň 1/8 final duşuşygynda Argentinanyň futbolçylary Awstraliýadan üstün çykdylar. Al-Raýanda geçen duşuşyk 2:1 hasabynda tamamlandy. Argentinanyň düzüminde Lionel...

düýn 23:29
7027

Niderlandlar ABŞ-ny ýeňip, dünýä çempionatynyň 1/4 finalyna çykdylar

Niderlandlar Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykmagy başaran ilkinji ýygyndy boldy. 1/8 final tapgyrynda olar ABŞ-ny 3:1 hasabynda ýeňdiler. Ýeňiji bolanlaryň düzüminde Memfis...

düýn 16:06
13664

Şotlandiýada futbolçylar üçin täze düzgünler girizilýär

Şotlandiýada profess­ional futbolçylara oýnuň öňüsyrasynda we ondan soňky gün tür­genleşiklerde kelle bilen oýnamak gadagan ediler. Bu Glazgo uniwersitetiniň öňki oýunçylaryň kelle beýnisiniň kesellerin­den üç...

düýn 09:19
13854

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun güni tamamlandy. 2-nji dekabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 3-nji tapgyrynyň soňky 4 sany duşuşygy geçirildi. G topar Doha, «974» stadiony Serbiýa – Şweýsariýa – 2:3 (2:2)...