«Barselona» Dani Alwesiň gaýdyp gelendigini habar berdi

  • 13.11.2021 23:03
  • 8137
«Barselona» Dani Alwesiň gaýdyp gelendigini habar berdi

Dünýädäki iň meşhur oýunçy we braziliýaly goragçy Dani Alwes resmi taýdan katalonlylaryň “Barselonasyna” gaýdyp geldi. 38 ýaşly oýunçy bilen şertnama 2021/22-möwsüminiň ahyryna çenli niýetlenýär. Oýunçy indiki hepdede türgenleşige başlap bilýär, ýöne ýanwar aýyna çenli oýnap bilmez. Öň ol bu klub üçin 2008-nji ýyldan 2016-njy ýyla çenli çykyş edipdi diýip, sovsport.ru belleýär.

Alwes toparyň düzüminde alty gezek Ispaniýanyň çempionatynda, üç gezek Çempionlar ligasynda we UEFA-nyň Superkubogynda ýeňiji boldy, şeýle-de dört gezek ýurduň Kubogyny we Superkubogyny aldy.
Ol bu klub üçin karýerasynyň ilkinji döwründe ähli ýaryşlarda 391 oýna gatnaşyp, 21 gol geçirdi we 101 gol geçirimini etdi. 
Ýatlap geçsek, braziliýaly oýunçy sentýabr aýynda “San-Paulu” bilen şertnamasyny ýatyrdy, bu topar üçin ol 2019-njy ýyldan bäri oýnaýardy.


düýn 22:12
10986

Klublaryň dünýä çempionatynyň ýarym finalynda «Real» «Al-Ahli» bilen duşuşar

Müsürli «Al-Ahli» futbol boýunça klublaryň dünýä çempionatynyň 1/4 finalynda Amerikanyň «Sietl» toparyny 1:0 hasabynda ýeňdi. Ýaryş Marokkoda geçirilýär. Mohamed Magdy «Al-Ahliniň» düzüminde ýeke-täk ýeňiş goluny...

03.02.2023 23:28
24643

Messi 2026-njy ýyldaky dünýä çempionatynda oýnamagyň mümkinçiligi baradaky sowala jogap berdi

«PSŽ-niň» we Argentinanyň ýygyndysynyň hüjümçisi Lionel Messi 2026-njy ýyldaky futbol boýunça dünýä çempionatyna gatnaşmagynyň mümkinçiligi baradaky sowala jogap berdi. “Bilmedim, ýaşym sebäpli gelmegiň gaty kyn...

01.02.2023 23:04
18525

«Çelsi» Premýer-liganyň taryhynda iň gymmat transferi amala aşyrdy

Lissabonyň  «Benfikasynyň» we Argentinanyň milli ýygyndysynyň ýarym goragçysy Enso Fernandes resmi taýdan Londonyň «Çelsi» toparynyň futbolçysy boldy.  Bu barada Portugaliýanyň Gymmatly kagyzlar bazary boýunça...

30.01.2023 18:16
19776

«Barselona» bilen «Real» Ispaniýanyň Kubogynyň ýarym finalynda duşuşarlar

Ispaniýanyň Kubogynyň ýarym final tapgyrynda Madridiň «Realy» bilen «Barselona» duşuşar. Klublaryň arasynda birinji oýun 1-nji ýa-da 2-nji martda «Santýago Bernabeo» stadionynda geçiriler, jogap duşuşygy 4,5 ýa...