Mourinýu karýerasyndaky 1000-nji oýunda ýeňiş gazandy

  • 15.09.2021 12:50
  • 5419
Mourinýu karýerasyndaky 1000-nji oýunda ýeňiş gazandy

Ýaňy-ýakynda portugaliýaly hünärmen Žoze Mourinýu öz karýerasyndaky 1000-nji oýnuny geçirdi. Ol Italiýanyň Seria A çempionatynda "Roma" bilen "Sassuolonyň" arasyndaky oýna gabat gelen ýubileý oýnunda ýeňiş gazanmagy başardy. Bu barada Sport.ru habar berdi.

Oýunda Mourinýunyň ýolbaşçylygyndaky “Romanyň” futbolçylary garşydaşlaryndan 2:1 hasabynda üstün çykdylar. Çekeleşikli geçen duşuşykda rimliler ýeňiş pökgüsini oýnuň esasy bölegine goşulan goşmaça wagtda tora girizdiler.

Mourinýonyň tälim beren toparlary häzire çenli 640 ýeňiş gazandylar, 198 gezek deň oýnadylar we 162 gezek ýeňlişe sezewar boldular. Şol bir wagtyň özünde, geçirilen gollaryň tapawudy 2000:893 görkezijini emele getirdi.


şu gün 17:59
16

Anýelli işinden gidenden soň, Ferrero “Ýuwentusyň” prezidenti belleniler

Janluka Ferrero Italiýanyň “Ýuwentus” klubunyň prezident wezipesine belleniler diýlip, “býankonerleriň” öňki prezidenti Andrea Anýelliniň maşgalasynyň futbol klubuna gözegçilik edýän Exor holding kompaniýasynyň...

şu gün 13:23
3793

«Ýuwentusyň» ýolbaşçylary doly düzümde wezipesinden aýryldy

Turiniň «Ýuwentusynyň» ýolbaşçylary doly düzümde ygtyýarlyklaryny goýup, wezipesinden gitmegi karar etdiler. Bu barada La Gazzetta dello Sport habar berýär. Çeşmäniň habar bermegine görä, bu karar edaranyň nobatdan...

şu gün 03:32
12674

Dünýä çempionaty — 2022-niň 10-njy oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 10-njy oýun güni tamamlandy. 29-njy noýabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 2-nji tapgyrynyň soňky 4 sany duşuşygy geçirildi. А topar El-Haur, «Al-Baýt» stadiony Niderlandlar – Katar –...

şu gün 03:22
4804

DÇ-2022: ABŞ we Angliýa pleý-off tapgyryna çykdylar

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň jemleýji duşuşygynda ABŞ Eýrandan üstün çykdy. Dohada geçirilen oýun 1:0 hasabynda tamamlandy. Ýeke-täk goly 38-nji minutda Kristian Pulişiç...