Mourinýu karýerasyndaky 1000-nji oýunda ýeňiş gazandy

  • 15.09.2021 12:50
  • 5480
Mourinýu karýerasyndaky 1000-nji oýunda ýeňiş gazandy

Ýaňy-ýakynda portugaliýaly hünärmen Žoze Mourinýu öz karýerasyndaky 1000-nji oýnuny geçirdi. Ol Italiýanyň Seria A çempionatynda "Roma" bilen "Sassuolonyň" arasyndaky oýna gabat gelen ýubileý oýnunda ýeňiş gazanmagy başardy. Bu barada Sport.ru habar berdi.

Oýunda Mourinýunyň ýolbaşçylygyndaky “Romanyň” futbolçylary garşydaşlaryndan 2:1 hasabynda üstün çykdylar. Çekeleşikli geçen duşuşykda rimliler ýeňiş pökgüsini oýnuň esasy bölegine goşulan goşmaça wagtda tora girizdiler.

Mourinýonyň tälim beren toparlary häzire çenli 640 ýeňiş gazandylar, 198 gezek deň oýnadylar we 162 gezek ýeňlişe sezewar boldular. Şol bir wagtyň özünde, geçirilen gollaryň tapawudy 2000:893 görkezijini emele getirdi.


düýn 22:12
4836

Klublaryň dünýä çempionatynyň ýarym finalynda «Real» «Al-Ahli» bilen duşuşar

Müsürli «Al-Ahli» futbol boýunça klublaryň dünýä çempionatynyň 1/4 finalynda Amerikanyň «Sietl» toparyny 1:0 hasabynda ýeňdi. Ýaryş Marokkoda geçirilýär. Mohamed Magdy «Al-Ahliniň» düzüminde ýeke-täk ýeňiş goluny...

03.02.2023 23:28
23779

Messi 2026-njy ýyldaky dünýä çempionatynda oýnamagyň mümkinçiligi baradaky sowala jogap berdi

«PSŽ-niň» we Argentinanyň ýygyndysynyň hüjümçisi Lionel Messi 2026-njy ýyldaky futbol boýunça dünýä çempionatyna gatnaşmagynyň mümkinçiligi baradaky sowala jogap berdi. “Bilmedim, ýaşym sebäpli gelmegiň gaty kyn...

01.02.2023 23:04
18360

«Çelsi» Premýer-liganyň taryhynda iň gymmat transferi amala aşyrdy

Lissabonyň  «Benfikasynyň» we Argentinanyň milli ýygyndysynyň ýarym goragçysy Enso Fernandes resmi taýdan Londonyň «Çelsi» toparynyň futbolçysy boldy.  Bu barada Portugaliýanyň Gymmatly kagyzlar bazary boýunça...

30.01.2023 18:16
19685

«Barselona» bilen «Real» Ispaniýanyň Kubogynyň ýarym finalynda duşuşarlar

Ispaniýanyň Kubogynyň ýarym final tapgyrynda Madridiň «Realy» bilen «Barselona» duşuşar. Klublaryň arasynda birinji oýun 1-nji ýa-da 2-nji martda «Santýago Bernabeo» stadionynda geçiriler, jogap duşuşygy 4,5 ýa...