Ferrari moda egin-eşikleri liniýasyny işe girizdi we restoran açdy

  • 15.06.2021 22:11
  • 9633
Ferrari moda egin-eşikleri liniýasyny işe girizdi we restoran açdy

Italiýanyň ýaryş we sport awtomobillerini öndüriji kompaniýasy Ferrari erkek, zenan we çaga egin-eşikleri liniýasyny işe girizdi we restoran açdy diýip, REN-TW salgylanyp, Day.Az habar berýär.

Egin-eşik liniýasynyň döredijilik müdiri öň Armani moda öýi bilen işleşen Rokko Iannone boldy. Lýuks egin-eşikleriniň birinji hatarynyň tanyşdyrylyşy Italiýanyň Maranello şäherinde, kompaniýanyň zawodynda bolidleriň arasynda geçirildi. Maranellodaky zawodyň garşysynda Ferrari restorany hem açyldy.

“Biziň täze taslamalarymyz – moda önümçiligi we Maranelloda Cavallino (“Atjagaz”) restorany – Italiýanyň güýçlüdigini we geljege optimizm bilen seredýändigini görkezmäge gönükdirilendir” – diýip, Ferrari-niň prezidenti Jon Elkann belledi.

Ýygyndyda esasy reňkler Ferrari üçin adaty bolan gyzyl we sary reňkler boldy. Tikin fakturasy üçin dizaýnlaryň köpüsi 1947-nji ýylda Enso Ferrari tarapyndan esaslandyrylan kompaniýanyň arhiwinden alyndy. Egin-eşikleri taýýarlamakda dizaýnerler adaty italýan önümçiligine we ýokary hilli tikinçilik sungatyna aýratyn ähmiýet berdiler.
Ferrari-niň lýuks egin-eşikleri onlaýn, şeýle-de Maranellodaky, Rimdäki, Milandaky, Los-Anjelesdäki we Maýamidäki dükanlarda satylar. 2022-nji ýylda Hytaýda hem dükan açmak meýilleşdirilýär.
Ferrari restoranynyň ruhlandyryjysy ýerli KHBS tarapyndan “önümleriň reňkini, gurluşyny we geometriýasyny inçelik bilen duýýan suratkeş” diýlip atlandyrylýan şef-aşpez Massimo Bottura boldy.

 


27.01.2023 20:58
37459

Dünýäniň iň görmekli erkek adamsy aýdyldy

Iňlis aktýory Rege-Žan Peýj dünýäniň iň görmekli erkek adamsy diýlip yglan edildi diýip, Metro neşiri habar berdi. Londondaky Kosmetiki we plastiki hirurgiýa merkeziniň ýolbaşçysy doktor Žulian De Silwa «Bridžertonlar» serialyndan...

25.01.2023 23:33
8359

2023-nji ýylyň «Oskar» baýragyna dalaşgärler belli boldy

Jeýms Kemeronyň “Awatar: Suwuň ýoly”, Stiwen Spilbergiň “Fabelmanlar” we Martin MakDonanyň “Inişeriniň Banşisi” filmleri “Iň gowy film” nominasiýasynda “Oskar” baýragyna dalaş ederler. Bu barada baýragyň guramaçylary...

25.01.2023 23:28
2469

2023-nji ýylyň Berlin kinofestiwalynyň maksatnamasy belli boldy

73-nji Berlinale kinofestiwalynyň bäsleşik maksatnamasy belli boldy. Her ýyl geçirilýän festiwal 16-26-njy fewral aralygynda geçiriler. Esasy bäsleşikde Jessi Aýzenbergiň oýnaýan “Manodrom” filmi, Makoto Şinkaýyň...

22.01.2023 16:38
13595

«Günbatar frontda üýtgeşiklik ýok» filmi BAFTA baýragy üçin 14 ugur boýunça dalaşgärligi aldy

Nemes režissýory Edward Bergeriň «Günbatar frontda üýtgeşiklik ýok» (2022) atly harby dramasy Britaniýanyň kino we telewideniýe sungaty akademiýasy (BAFTA) tarapyndan berilýän Beýik Britaniýanyň baş kino baýragyna...