Analitikler iň köp millioneri bolan şäherleri atlandyrdylar

Analitikler iň köp millioneri bolan şäherleri atlandyrdylar

Henley & Partners Group konsalting kompaniýasynyň hasabatyna görä, Nýu-Ýorkda, Tokioda we San-Fransisko aýlag sebitinde has köp millioner ýaşaýar. Gözleg kompaniýanyň resmi saýtynda ýerleşdirildi. Reýtinge dünýäniň dürli ýurtlaryndan 20 şäher girdi diýip, incrussia.ru habar berýär.

Reýtingi düzüjiler millioner diýip aktiwleri 1 mln dollar ýa-da ondan köp bolanlary atlandyrýarlar. Ilkinji onlukdaky şäherleriň ýarysy ABŞ-da ýerleşýär. Olardan başga-da, ilkinji onluga London, Singapur we Hytaýyň iki şäheri – Pekin we Şanhaý girdi. Şol bir wagtyň özünde, London, Pekin, Şanhaý we Nýu-Ýork şu ýyl millionerleriň azalmagy bilen ýüzbe-ýüz boldy.
Birinji ýarymýyllykda görkezijileriň peselmegi baha berilýän 20 şäherden 13-üsinde hasaba alyndy. Barly adamlaryň sany hasam Gonkongda azaldy – minus 14%. Nýu-Ýorkda we Parižde bolsa 12% azalyş hasaba alyndy.
20 şäheriň 7-sinde millionerleriň sany artdy. Hýuston amerikan şäherinde görkeziji ýokary boldy – +6%. Ösüş boýunça liderleriň üçlüginde Şweýsariýanyň Ženewa şäheri we San-Fransisko aýlag sebiti bar (5% we 4%).
Reýtingi düzüjiler New World Wealth analitik firmasynyň statistikasyny ulandylar. Onuň maglumatlary esasynda millionerleriň sany taýdan iň çalt ösýän 25 şäher kesgitlendi. Üçlüge Saud Arabystandan Er-Riýad, BAE-den Şarja we Zambiýadan Lusaka girdi. Ösüş, degişlilikde, 20%, 20% we 18% boldy.